Фізичної електроніки

Кафедра проводить підготовку фахівців у межах спеціалізації «фізична електроніка».  Завідувач кафедри – доктор фіз.-мат. наук, професор  Веклич Анатолій Миколайович. На кафедрі в рамках науково-дослідної лабораторії фізичної електроніки (зав. лаб. – ст. н. с. Телега В.М.) та сектору теорії та моделювання плазмових процесів (науковий керівник – проф. Анісімов І.О., зав. НДС – Юхименко В.В.)  розгорнуто інтенсивну  науково-дослідну робіту.

Детальніше про кафедру…


Комп’ютерної інженерії

Завідувач кафедри – кандидат фізико-математичних наук, доцент Бойко Юрій Володимирович. Кафедра комп’ютерної інженерії забезпечує підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія».. Основні напрямки досліджень – програмування для суперкомп’ютерних систем, розробка алгоритмів для комп’ютерних мереж, створення вбудованих мікропроцесорних систем.

Детальніше про кафедру…


Електрофізики

Основна задача кафедри електрофізики у навчальному процесі на факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем полягає у забезпеченні читання лекцій, проведення лабораторних робіт та семінарських занять із курсів загальної фізики для студентів, що навчаються за напрямами «Прикладна фізика та наноматеріали», «Комп’ютерна інженерія», «Телекомунікації та радіотехніка». Також  підготовка магістрів за Спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» спеціалізація «Прикладна оптика і магнетизм»

Більше про кафедру …


Медичної радіофізики

Завідувач кафедри – кандидат фіз.-мат. наук, доцент Радченко Сергій Петрович. Основні напрямки роботи – інтраскопія, телемедицина, візуалізація та аналіз медичних зображень. Спеціалізація – «медична радіофізика»

Детальніше про кафедручитати тут …


Кафедра радіотехніки та радіоелектронних систем

Завідувач кафедри – доктор фіз.-мат. наук, професор Анісімов Ігор Олексійович. Кафедра готує бакалаврів та магістрів за спеціальністю 172 «Електронні комунікації та радіотехніка» та забезпечує читання курсів радіоелектронного профілю для студентів інших спеціальностей нашого факультету та факультету комп’ютерних наук та кібернетики.

Більше про кафедру …


Математики та теоретичної радіофізики

Кафедра забезпечує навчальний процес для бакалаврів факультету ФРЕКС з усіх розділів математики та усіх розділів теоретичної фізики (Теоретична механіка, Електро-динаміка, Статистична фізика, Квантова механіка), а також з курсу «Ядерна фізика та основи астрофізики». Кафедра забезпечує навчання бакалаврів з різних розділів курсу «Програмування», а також забезпечує навчальний процес по деяким спеціальним розділам для магістрів ФРЕКС. Викладачі кафедри ведуть заняття з різних розділів вищої математики та програмування на фізичному факультету та в Інституті геології.

Більше про кафедру…


Квантової радіофізики та наноелектроніки

Кафедра забезпечує навчальний процес для студентів факультету, які здобувають освіту за ОР «Бакалавр» та  ОР «Магістр» (спеціальність «Прикладна фізика та наноматеріали»). Викладачі кафедри проводять заняття з курсів фізики, які охоплюють фізику поверхні та фізику твердого тіла, мікро та наноелектроніку, основи квантової радіофізики, оптику анізотропних структур, комп’ютерний експеримент.

Більше про кафедру…


Сектор центру автоматизації наукового експерименту


Кріогенний комплекс


Departments that were closed or reorganized

Chair of  Semiconductor Physics (1952-1996)

Chair of Radioelectronics (1962-1996)

Chair of Nonlinear Optics (1962-1993)

Research Laboratory of Applied Information Recording Problems (1982-2006)

Спецфакультет з перепідготовки кадрів за новими перспективними напрямками науки і техніки (1979-1995)

Рейтинг науково-педагогічних працівників