для школярів випускних класів за напрямками підготовки «Астрономія», «Інформатика»,«Комп’ютерна інженерія», «Математика», «Механіка», «Оптотехніка», «Прикладна математика», «Прикладна фізика», «Програмна інженерія», «Системний аналіз», «Статистика», «Фізика»

Підготовче відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка

http://pv.univ.kiev.ua

Заняття проводять  викладачі Університету.

Відповідно до п. 9.7. Правил прийому до Університету, „особам з числа професійно
орієнтованої” молоді, які в рік вступу закінчили підготовче відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до Київського національного університету імені Тараса Шевченка для навчання на напрями підготовки «хімія», «біологія», «екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «геологія», «географія», «гідрометеорологія», «математика», «механіка», «статистика», «фізика», «прикладна фізика», «прикладна математика», «інформатика», «системний
аналіз», «комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія», «оптотехніка», «геодезія, картографія та землеустрій», за рішенням Приймальної комісії додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації”.

Порядок нарахування додаткових балів див. “Порядок нарахування додаткових балів за результатами підсумкової атестації особам, які навчалися на підготовчому відділенні у 2013/2014 навчальному році” (додаток 12).