для школярів випускних класів за напрямками підготовки «Астрономія», «Інформатика», «Математика», «Механіка», «Оптотехніка», «Прикладна математика», «Прикладна фізика», «Системний аналіз», «Статистика», «Фізика»

Підготовче відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка

http://pv.univ.kiev.ua

Заняття проводять  викладачі Університету.

Відповідно до п. 9.7. Правил прийому до Університету, „особам з числа професійно орієнтованої” молоді, які в рік вступу закінчили підготовче відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до Київського національного університету імені Тараса Шевченка для навчання на напрями підготовки «хімія», «біологія», «екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «геологія», «географія», «гідрометеорологія», «математика», «механіка», «статистика», «фізика», «прикладна фізика», «прикладна математика», «інформатика», «системний аналіз», «оптотехніка», «геодезія, картографія та землеустрій», за рішенням Приймальної комісії додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації”.

Порядок нарахування додаткових балів див. “ПОРЯДОК атестації випускників підготовчого відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка”