Вступнику

Прийом до аспірантури та ад’юнктури у 2020 р.

Прийом до докторантури у 2020 р.

Шаблони документів до вступу

Програми вступних іспитів

Аспіранту

Розклад занять для аспірантів першого року навчання

Розклад занять для аспірантів другого року навчання

Графік сесії аспірантів IІ року навчання

Перелік фахових видань

Навчальні плани

Анотації навчальних дисциплін

105 – прикладна фізика та наноматеріали

123 – комп’ютерна інженерія

172 – телекомунікації та радіотехніка

Шаблони документів

До захисту