Освітньо-наукова програма 105 – Прикладна фізика та наноматеріали

Акредитована з визначенням “зразкова”. Рішення ухвалене на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 23 лютого 2021 р., протокол № 3 (46)

Опис

Навчальний план

Анотації дисциплін

Робочі навчальні програми

обов’язкові дисципліни:

вибіркові дисципліни, перелік 1

вибіркові дисципліни, перелік 2:

 

Освітньо-наукова програма 123 Комп’ютерна інженерія

Акредитована. Рішення ухвалене на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Рішення ухвалене на засіданні 15 грудня 2020 р., протокол № 22 (41)

Опис

Навчальний план

Анотації дисциплін

Робочі навчальні програми

обов’язкові дисципліни:

вибіркові дисципліни, перелік 1

вибіркові дисципліни, перелік 2:

Освітньо-наукова програма  172 Телекомунікації та радіотехніка

Акредитована. Рішення ухвалене на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Рішення ухвалене на засіданні 26 січня 2021р., протокол № 1 (44)

Опис

Навчальний план

Анотації дисциплін

Робочі навчальні програми

обов’язкові дисципліни:

вибіркові дисципліни, перелік 1

вибіркові дисципліни, перелік 2:

Вступнику

Прийом до аспірантури та ад’юнктури у 2021 р.

Прийом до докторантури у 2021 р.

Програми вступних іспитів

Програми додаткових вступних іспитів

Розклад

Розклад занять для аспірантів першого року навчання

Розклад занять для аспірантів другого року навчання

Графік сесії аспірантів IІ року навчання

Обговорення освітньо-наукових програм 

Проєкт ОНП Прикладна фізика та наноматеріали

Проєкт ОНП Комп’ютерна інженерія

Шаблони документів

До захисту

Звіт за результатами опитування слухачів освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії «Телекомунікації та радіотехніка»