Вступнику

Прийом до аспірантури та ад’юнктури у 2021 р.

Прийом до докторантури у 2021 р.

Програми вступних іспитів

Програми додаткових вступних іспитів

Розклад

Розклад занять для аспірантів першого року навчання

Розклад занять для аспірантів другого року навчання

Графік сесії аспірантів IІ року навчання

Описи освітньо-наукових програм

Навчальні плани

Робочі навчальні програми

105 – прикладна фізика та наноматеріали

обов’язкові дисципліни:

вибіркові дисципліни, перелік 1

вибіркові дисципліни, перелік 2:

123 – комп’ютерна інженерія

обов’язкові дисципліни:

вибіркові дисципліни, перелік 1

вибіркові дисципліни, перелік 2:

172 – телекомунікації та радіотехніка

обов’язкові дисципліни:

вибіркові дисципліни, перелік 1

вибіркові дисципліни, перелік 2:

Програми комплексних іспитів зі спеціальності

Шаблони документів

До захисту

Звіт за результатами опитування слухачів освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії «Телекомунікації та радіотехніка»