Освітньо-наукова програма 105 – Прикладна фізика та наноматеріали

Акредитована з визначенням “зразкова”. Рішення ухвалене на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 23 лютого 2021 р., протокол № 3 (46)

Опис

Навчальний план

Анотації дисциплін

Робочі навчальні програми

обов’язкові дисципліни:

вибіркові дисципліни, перелік 1

вибіркові дисципліни, перелік 2:

 

Освітньо-наукова програма 123 Комп’ютерна інженерія

Акредитована. Рішення ухвалене на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Рішення ухвалене на засіданні 15 грудня 2020 р., протокол № 22 (41)

Опис

Навчальний план

Анотації дисциплін

Робочі навчальні програми

обов’язкові дисципліни:

вибіркові дисципліни, перелік 1

вибіркові дисципліни, перелік 2:

Освітньо-наукова програма  172 Телекомунікації та радіотехніка

Акредитована. Рішення ухвалене на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Рішення ухвалене на засіданні 26 січня 2021р., протокол № 1 (44)

Опис

Навчальний план

Анотації дисциплін

Робочі навчальні програми

обов’язкові дисципліни:

вибіркові дисципліни, перелік 1

вибіркові дисципліни, перелік 2:

Вступнику

Рейтинговий список вступників до аспірантури

Розклад вступних іспитів 2022

Шаблон заяви “до складання вступних іспитів”

Наукові керівники

Прийом до аспірантури та ад’юнктури у 2022 р.

Прийом до докторантури у 2022 р.

Контакти приймальної комісії (тел. 044 521 33 28, e-mail: adela@univ.kiev.ua)

Форма проведення вступних іспитів – ОЧНА!!!

Програми вступних іспитів

Програми додаткових вступних іспитів

Розклад

Розклад занять для аспірантів першого року навчання

Розклад занять для аспірантів другого року навчання

Графік сесії аспірантів І року навчання

Графік сесії аспірантів IІ року навчання

Обговорення освітньо-наукових програм 

Проєкт ОНП Прикладна фізика та наноматеріали

Проєкт ОНП Комп’ютерна інженерія

Шаблони документів

До захисту

Звіт за результатами опитування слухачів освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії «Телекомунікації та радіотехніка»