Вступнику

Прийом до аспірантури та ад’юнктури у 2020 р.

Прийом до докторантури у 2020 р.

Програми вступних іспитів

Розклад

Розклад занять для аспірантів першого року навчання

Розклад занять для аспірантів другого року навчання

Графік сесії аспірантів IІ року навчання

Описи освітньо-наукових програм

Навчальні плани

Робочі навчальні програми

105 – прикладна фізика та наноматеріали

обов’язкові дисципліни:

вибіркові дисципліни, перелік 1

вибіркові дисципліни, перелік 2:

123 – комп’ютерна інженерія

обов’язкові дисципліни:

вибіркові дисципліни, перелік 1

вибіркові дисципліни, перелік 2:

172 – телекомунікації та радіотехніка

обов’язкові дисципліни:

вибіркові дисципліни, перелік 1

вибіркові дисципліни, перелік 2:

Програми комплексних іспитів зі спеціальності

Шаблони документів

До захисту

Звіт за результатами опитування слухачів освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії «Телекомунікації та радіотехніка»