Форма для претендентів на нарахування додаткових балів

Правила нарахування додаткових балів до стипендіального рейтингу на факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України про порядок призначення і виплати стипендій № 1050 від 28 грудня 2016р. протягом семестру студент може набрати 5 додаткових балів до стипендіального рейтингу, що рахується за результатами літньої та зимової екзаменаційної сесії як середнє арифметичне всіх іспитів, заліків, захистів практик та курсових робіт без вагових коефіцієнтів.

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем — надалі ФРЕКС.

Робоча група ФРЕКС — надалі Робоча група.

Для отримання додаткових балів необхідне вчасне (до закриття дедлайну заповнення форми) виконання наступних пунктів:

  1. Заповнення гугл-форми (яка розміщується в розділі “Додаткові бали” на сайті факультету, що відкрита з 13 травня до 13 червня 2023 року) згідно з цим положенням.
  2. Подача документів (копій документів), що підтверджують діяльність, в паперовому або електронному вигляді (див. колонку 4).
Сфера діяльності Вид діяльності Деталізація Документи, що підтверджують діяльність
1. Науково- дослідницька робота та особливі успіхи у навчанні 1. Публікація статті у науковому журналі:

1. міжнародному індексованому – до 5 б.

Копія публікації з вихідними даними наукового видання чи посилання на публікацію заступнику декана з наукової роботи.
Бали нараховуються за поданням заступника декана з наукової роботи.
2. іншому міжнародному – до 3 б.
3. державному індексованому – до 4 б.
4. іншому державному – до 2 б.
2. Участь у науковій конференції: 1. міжнародній – до 3 б. Копія програми наукового заходу, де була б зазначена участь (доповідь, повідомлення, виступ на круглому столі тощо), тези доповіді та сертифікат про участь у конференції (за наявності) заступнику декана з наукової роботи.
Бали нараховуються за поданням заступника декана з наукової роботи.
2. всеукраїнській – до 2 б.
3. університетській – до 1 б.
3. Конкурси студентських наукових робіт зі спеціальності: 1. призові місця – до 5 б. Копія диплому про призове місце, лист-запрошення на конкурс наукових робіт, турнір, змагання, олімпіаду тощо, направлення від факультету на цей конкурс тощо заступнику декана з наукової роботи.

Бали нараховуються за поданням заступника декана з наукової роботи.

2. участь – до 2 б.
4. Студентські предметні олімпіади зі спеціальності: 1. призові місця – до 5 б.
2. участь – до 2 б.
5. Турніри, змагання, конкурси тощо зі спеціальності: 1. призові місця на міжнародних – до 5 б.
2. участь міжнародних – до 2 б.
3. призові місця на Всеукраїнських – до 4 б.
4. участь у Всеукраїнських – до 2 б.
2. Громадська діяльність (максимально – 3 б.) 1. Робота в органах студентського самоврядування або ОСС (Студентський парламент, Студентська рада, Студентська, Виборчі комісії тощо), Профбюро студентів, Науковому товаристві
студентів та аспірантів
до 3 б. Подання Голови відповідного органу\департаменту.
2. Консультант абітурієнта під час вступної кампанії до 1 б. Подання відповідальної за консультантів на факультеті особи.
3. Студентський куратор до 1 б. Див. додаток до положення про кураторів.
4. Староста академічної групи до 1 б. Див. додаток до положення про старост.
5. Адміністрування ReLab до 1,5 б. Характеристика відповідальної за ReLab особи Голові Робочої групи та подання Голови Робочої групи..
6. Адміністрування Лунотеки до 1,5 б. Характеристика відповідальної за Лунотеку особи Голові Студентського парламенту факультету та подання Голови Студентського парламенту факультету.
7. Волонтерство в рамках проектів Університету від 0,25 до 0,75 б. за захід, максимум – 1,5 б. Характеристики від осіб-організаторів заходу до відповідних представників робочої групи від студентства чи адміністрації.
8. Участь у створенні контенту для сторінок факультету/сайту до 1,5 б. Подання відповідального за ведення сайту особи до Робочої групи.
9. Профорієнтаційна робота (максимально – 2 б.) 1. Проведення презентацій факультету/університету на факультеті або за його межами, допомога в організації виїзних олімпіад – до 0,75 б., максимально – 1,5 б. Подання фотозвіту та довідки (якщо презентація не на факультеті) про проведення презентації голові Робочої групи

Бали нараховуються за характеристикою відповідальної за профорієнтацію на факультеті особи та поданням від цієї особи до Робочої групи.

2. Організація демонстрацій, експериментів, проведення лекцій на профорієнтаційних заходах – до 0,75 б., максимально – 1,5 б.
3. Організація та проведення тематичних гуртків для школярів – до 2 б.
3. Спорт (максимально – 3 б.) 1. Змагання та чемпіонати призери світового та європейського рівнів – до 3 б. максимально Копія диплому про призове місце, лист-запрошення на конкурс, направлення від факультету на цей конкурс тощо Голові Робочої групи.
призери українського рівня – до 2,5 б. максимально
призери студентських змагань рівня ВНЗ – до 1 б. максимально
представлення факультету в університетських та факультетських командах – до 0,5 б.
4. Культурно- мистецька діяльність

(максимально – 3 б.)

1. Міжнародні, європейські та Всеукраїнські конкурси: 1. призові місця на міжнародних чи європейських – до 3 б. максимально Копія диплому про призове місце, лист-запрошення на конкурс робіт, направлення від факультету на цей конкурс тощо Голові Робочої групи.
2. призові місця на Всеукраїнських – до 2,5 б. максимально
3. призери студентських конкурсів рівня ВНЗ – до 1 б. максимально
2. Дизайн та оформлення інтер’єру чи екстер’єру факультету до 1,5 б. Подання заступника декана з виховної роботи до Робочої групи.

ПРИМІТКИ:

  • Бали з різних сфер діяльності можуть підсумовуватися, але їх сума не може перевищувати 5.

  • Остаточний бал за певний вид діяльності та загальну суму балів визначатиме Робоча група ФРЕКС.

  • Шкала градації – 0,25 балів.

  • Голові Студентського парламенту Університету, Голові Студентської ради студмістечка, Голові Центральної виборчої комісії, Голові Контрольно-ревізійної комісії рекомендації щодо нарахування додаткових балів формуються на основі середнього арифметичного від результатів таємного голосування на заключному засіданні Студентського парламенту Університету.

  • Голові Студентського парламенту ФРЕКС рекомендації щодо нарахування додаткових балів формуються на основі середнього арифметичного від рекомендованого балу, який визначає Студентський парламент Університету, та результатів таємного голосування членів Студентського парламенту ФРЕКС.

Контакти Голови Робочої групи: Веремій Юлія Петрівна – veremii@i.ua.

Положення затверджено на засіданні Вченої ради