Деканат

Декан

Ігор Олексійович Анісімов

доктор фіз.-мат. наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України

тел.: (044) 526-05-32, e-mail:


Заступник декана з навчальної роботи

Олексій Юрійович Нечипорук

кандидат фіз.-мат. наук, доцент

тел.: (044) 526-35-90, e-mail:


Заступник декана з наукової роботи
В’ячеслав Францович Борецький

кандидат фіз.-мат. наук, доцент

тел.: (044) 526-05-62, e-mail: