Витяг з наказу Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 2023 р. № 1543

Спеціалізована вчена рада Д 26.001.31 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.08 «Фізика плазми» та 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків».

НАКАЗ МОН (посилання на файл)

Голова ради:

 • Анісімов Ігор Олексійович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет Імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.08.

Заступник голови:

 • Стріха Максим Віталійович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.10.

Вчений секретар:

 • Башмакова Наталія Володимирівна, к.ф.-м.н., заступник декана, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.10.

Члени ради:

 • Веклич Анатолій Миколайович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.08;
 • Гончаров Олексій Антонович, д.ф.-м.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут фізики НАН України, спеціальність 01.04.08.
 • Горячко Андрій Миколайович, д.ф.-м.н., доцент кафедри, Київський національний університет Імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.10;
 • Момот Андрій Іванович, д.ф.-м.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.08;
 • Морозовська Ганна Миколаївна, д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут фізики НАН України, спеціальність 01.04.10;
 • Назаров Олексій Миколайович, д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу, Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.10;
 • Петричук Михайло Васильович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, доцент кафедри, Київський національний університет Імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.10.
 • Скришевський Валерій Антонович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.10.
 • Черняк Валерій Якович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.08.
 • Яковенко Юрій Володимирович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут ядерних досліджень НАН України, спеціальність 01.04.08.