Витяг з наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2017 р. № 996

Спеціалізована вчена рада Д 26.001.31 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.03 «Радіофізика», 01.04.08 «Фізика плазми» та 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків» строком до 31 грудня 2019 р.

Голова ради: Анісімов Ігор Олексійович, д.ф.-м.н., професор, декан, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.08.

Заступник голови: Григорук Валерій Іванович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.03.

Вчений секретар: Нагуляк Олег Олександрович, к.ф.-м.н., молодший науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.03.

Члени ради:

 1. Аркуша Юрій Васильович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.04.03;
 2. Веклич Анатолій Миколайович, д.ф.-м.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.08;
 3. Висоцький Володимир Іванович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.03;
 4. Гончаров Олексій Антонович, д.ф.-м.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут фізики НАН України, спеціальність 01.04.08;
 5. Жарких Юрій Серафімович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.10;
 6. Зависляк Ігор Володимирович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.03;
 7. Ільченко Володимир Васильович, д.ф.-м.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.10;
 8. Лисенко Володимир Сергійович, д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу, Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.10;
 9. Лозовський Валерій Зіновійович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.10;
 10. Мартиш Євген Власович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.08;
 11. Назаров Олексій Миколайович, д.ф.-м.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.10;
 12. Найденко Віктор Іванович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «КПІ», спеціальність 01.04.03;
 13. Прокопенко Олександр Володимирович, д.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.03;
 14. Скришевський Валерій Антонович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.10;
 15. Черняк Валерій Якович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.08;
 16. Яковенко Юрій Володимирович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут ядерних досліджень НАН України, спеціальність 01.04.08.