Форми підсумкової атестації здобувачів вищої освіти за спеціальністю визначено у відповідному стандарті освіти та освітній програмі.

Іспит за спеціальністю освітніх програм першого (бакалаврського) рівня.

Спеціальність 105 Прикладна фізика та наноелектроніка

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія

  • Комплексний іспит з комп’ютерної інженерії ОПП “Інженерія комп’ютерних систем і мереж”

Спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка

  • Комплексний іспит за спеціальністю ”Електронні комунікації та радіотехніка” ОПП “Інфомаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж”

Іспит за спеціальністю освітніх програм другого (магістерського) рівня.

Спеціальність 105 Прикладна фізика та наноелектроніка

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія

  • Комплексний іспит за спеціальністю ” Комп’ютерна інженерія ” ОНП “Комп’ютерні системи та мережі”

Спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка

  • Комплексний іспит за спеціальністю ”Електронні комунікації та радіотехніка” ОПП “Захист інформації в телекомунікаціях”
  • Комплексний іспит за спеціальністю ”Електронні комунікації та радіотехніка” ОНП “Інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж”