ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2022 РОКУ

  1. Вступник під час подання заяв про участь у конкурсному відборі зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви щодо інших поданих ним заяв (від 1 до 5), при цьому «1» позначає найвищу пріоритетність. Ці дані заносяться до бази даних. Зміна пріоритетів не допускається.
  2. Списки рекомендованих до зарахування формуватиме Єдина державна база з питань освіти. Оригінали документів для зарахування на бюджетну форму навчання вступник може подати лише в той університет/інститут, куди він рекомендований.

З повним текстом Правил прийому 2022 можна ознайомитися тут.

УМОВИ КОНКУРСУ

Освітні програми Результат НМТ Мінімальний бал Ваговий коефіцієнт
Спеціальність “Прикладна фізика та наноматеріали”*

Українська мова  101 0.3
Математика 101 0.5
Історія України 101 0.2
Спеціальність “Комп’ютерна інженерія

  • інженерія комп’ютерних систем і мереж
Українська мова  101 0.3
Математика 101 0.5
Історія України 101 0.2
Спеціальність “Телекомунікації та радіотехніка

  • інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж
Українська мова 101 0.3
Математика 101 0.5
Історія України 101 0.2
Спеціальність “Телекомунікації та радіотехніка”
(на базі диплому молодшого  спеціаліста)

  • інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж
Українська мова

Математика

ПРИЙОМ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ «БАКАЛАВР»

Для осіб, які не складають вступні екзамени:

Для осіб, що мають складати вступні екзамени:

Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників:
Закінчення терміну виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням:
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням: .
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб: до
Детальну інформацію можна отримати на сайті