ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2020 РОКУ

  1. Вступник під час подання заяв про участь у конкурсному відборі зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви щодо інших поданих ним заяв (від 1 до 5), при цьому «1» позначає найвищу пріоритетність. Ці дані заносяться до бази даних. Зміна пріоритетів не допускається.
  2. Списки рекомендованих до зарахування формуватиме Єдина державна база з питань освіти. Оригінали документів для зарахування на бюджетну форму навчання вступник може подати лише в той університет/інститут, куди він рекомендований.
  3. Додаткові бали (до 20) отримують переможці та призери Олімпіади для школярів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка проводиться в поточному навчальному році при вступі на основі повної загальної середньої освіти

УМОВИ КОНКУРСУ

Освітні програми Сертифікати ЗНО  Мінімальний бал Ваговий коефіцієнт
Спеціальність “Прикладна фізика та наноматеріали”*

  • Прикладна фізика, наноелектроніка та комп’ютерні технології
  • Електроніка та інформаційні технології в медицині
  • еконофізика
українська мова та література 101 0.2
математика 120 0.4
фізика або іноземна мова 120 0.25
Спеціальність “Комп’ютерна інженерія

  • інженерія комп’ютерних систем і мереж
українська мова та література 101 0.2
математика 120 0.45
фізика або іноземна мова 120 0.25
Спеціальність “Телекомунікації та радіотехніка”*

  • інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж
українська мова та література 101 0.2
математика 120 0.4
фізика або іноземна мова 120 0.25
Спеціальність “Телекомунікації та радіотехніка”
(на базі диплому молодшого  спеціаліста)

  • інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж
вступне випробування з фізики та математики

Ваговий коефіцієнт середнього бала атестату – 0.1

Ваговий коефіцієнт середнього бала з підготовчих курсів – 0.05

Учасникам міжнародних олімпіад, призерам ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України з профільних дисциплін, що відбулися у поточному навчальному році,  особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовче відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка на основі повної загальної середньої освіти, переможцям та  призерам Олімпіади з фізики  для школярів   за результатами підсумкової атестації нараховуються додаткові бали!

ПРИЙОМ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ РІВНЕМ «БАКАЛАВР»

Для осіб, які не складають вступні екзамени:
13 серпня – 22 серпня (до 18.00).
Для осіб, що мають складати вступні екзамени:
13 серпня – 16 серпня (до 18.00).
Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників: 27 серпня до 12.00.
Закінчення терміну виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням: 31 серпня до 18.00.
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням: 05 вересня.
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб: до 15 вересня.
Детальну інформацію можна отримати на сайті