Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем (РЕКС) було відкрито у 1952 р. (до березня 2014 р. – радіофізичний факультет) на базі кафедри фізичної електроніки, заснованої ще у 1937 р. на фізичному факультеті член-кореспондентом АН УРСР, професором Н. Моргулісом. Першим деканом був І. Дерюгін. На факультеті склалися наукові школи: фізичної електроніки та фізики поверхні, яку очолює академік НАН України М. Находкін; радіофізики та функціональної електроніки на чолі з професором Г. Мелковим; фізики напівпровідників на чолі з академіком НАПН України О. Третяком. Серед науковців, які в різні часи працювали на факультеті, – дійсний член АН УРСР, професор В. Лашкарьов (один із його засновників), член-кореспондент АН УРСР, професор І. Конділенко.

7 науково-дослідних лабораторій і секторів та 7 кафедр:

  • математики та теоретичної радіофізики;
  • електрофізики;
  • фізичної електроніки;
  • медичної радіофізики;
  • квантової радіофізики та наноелектроніки;
  • комп’ютерної інженерії;
  • радіотехніки та радіоелектронних систем.

Деталі освітніх програм факультету описано в розділі «До вступу».

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем (РЕКС) підтримує наукові контакти з університетами та науковими установами США, Бельгії, Німеччини, Франції, Нідерландів, Данії, Тайваню, Кореї, Іспанії, Італії тощо.

Сфера діяльності випускників: установи НАН України – інститути фізики, фізики напівпровідників, металофізики, ядерних досліджень, фізіології; галузеві інститути і конструкторські бюро; державні та приватні підприємства.

Ліцензія Київського національного університету імені Тараса Шевченка