Інформаційна сторінка для абітурієнтів університету на сайті vstup.univ.kiev.ua

Основна інформація

Освітні програми для ОР «Бакалавр»

 1. Спеціальність «Прикладна фізика та наноматеріали» (4 роки навчання):
 2. Спеціальність «Комп’ютерна інженерія» (4 роки навчання):
  • інженерія комп’ютерних систем і мереж.
 3. Спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка» (4 роки навчання):
  • інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж.
 4. Спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка» (на базі диплому молодшого спеціаліста – 3 роки навчання):

Освітні програми для ОР «Магістр»

 1. Спеціальність «Прикладна фізика та наноматеріали» (1 рік 9 місяців або 1 рік 4 місяці навчання):
  • прикладна фізика та наноматеріали;
  • біомедична фізика, інженерія та інформатика.
 2. Спеціальність «Комп’ютерна інженерія» (1 рік 9 місяців навчання):
  • комп’ютерні системи та мережі.
 3. Спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка» (1 рік 9 місяців або 1 рік 4 місяці навчання):
  • інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж.

Бюджетне навчання – орієнтовна кількість місць держзамовлення: прикладна фізика – 90 місць, комп’ютерна інженерія – 79 місць, радіотехніка – 15 місць, радіотехніка (на базі диплому молодшого спеціаліста) – 30 місць.

Додаткові бали: учасникам міжнародних олімпіад, призерам ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України з профільних дисциплін, що відбулися у поточному навчальному році, додається 10 балів до конкурсного балу (КБ), а якщо КБ вступника перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Додаткові бали за результатами підсумкової атестації (від 10 до 20) отримують також особи професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовче відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка на основі повної загальної середньої освіти. Порядок атестації випускників підготовчого відділення наведено в Додатку 2.10 Правил вступу.

Додаткові бали отримують переможці та призери очного туру Олімпіади Університету при вступі на освітні програми за спеціальностями, визначеними Додатком 2.6., нараховуються додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в обсязі 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

Остаточно конкурсний бал балансується на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їхній добуток, причому: ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальності (спеціалізації), які передбачені у Додатку 2.6. Правил вступу, та 1,00 в інших випадках; СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території сільських населених пунктів у рік вступу, та 1,00 в інших випадках.

Категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та коштом цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти наведено в Додатку 2.5 Правил вступу.