БАКАЛАВРАТ (e-mail: lessya@univ.kiev.ua)

(+38044) 521-33-28
(ОР бакалавр, спеціальність «105. Прикладна фізика та наноматеріали»)

(+38044) 481-44-76 (ОР бакалавр, спеціальності:
«123. Комп’ютерна інженерія» та
«172. Телекомунікації та радіотехніка»)

МАГІСТРАТУРА(e-mail: vstup-freks@ukr.net)

(+38044) 481-45-73 (ОР магістр, всі спеціальності)