Акредитована з визначенням “зразкова”. Рішення ухвалене на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 23 лютого 2021 р., протокол № 3 (46)

Опис

Навчальний план

Анотації дисциплін

Для запитань, пропозицій та відгуків щодо програми

Робочі навчальні програми:

обов’язкові дисципліни:

вибіркові дисципліни, перелік 1

вибіркові дисципліни, перелік 2: