Прикладна фізика та факультет РЕКС

Прикладна фізика (Applied Physics) займається дослідженнями фізичних явищ з метою безпосереднього практичного використання. Вона охоплює теоретичні, експериментальні та комп’ютерні дослідження, метою яких є розвиток технологій та створення новітніх приладів. Як міст між фундаментальною наукою (пізнання природи в цілому) та інженерією (промислове виготовлення та оптимізація виробничих процесів), прикладна фізика залучає методи обох сфер діяльності для великої кількості напрямків. На факультеті РЕКС ми займаємось:

 • фізикою поверхні та напівпровідників,
 • лазерною оптикою, фотонікою та поляриметрією,
 • фізикою наномагнетиків та магнітних рідин,
 • фізикою плазми та плазмохімією,
 • розробкою приладів НВЧ, функціональної електроніки та засобів обробки інформації,
 • біофізикою та технологіями досліджень у медицині.

Лабораторії факультету мають тривалу наукову історію та міжнародну репутацію в цих галузях. Наші співробітники активно співпрацюють з вітчизняними й закордонними виробництвами та науково-дослідними установами (читайте також про нашу наукову діяльність та конференції). Співробітники, студенти й аспіранти факультету виконують спільні проекти з науковими установами Німеччини, Франції, Нідерландів, Великої Британії, США, Японії, Китаю, Південної Кореї тощо. За програмами обміну частина студентів проходить практику за кордоном, зокрема, у Німеччині, Франції, Нідерландах, Великій Британії, США, Японії, Китаї.

З нами ви отримаєте всі необхідні знання та практичні навички для знаходження свого місця в сучасному технологічному світі та реалізації своїх мрій.

Ми готуємо універсальних спеціалістів, які найкраще задовольняють потребам ринку праці, орієнтованому на потужне технологічне зростання. Ми даємо ґрунтовну освіту, яка базується на знаннях фізики, електроніки, вищої математики та інформаційних технологій. Кваліфіковані спеціалісти з прикладної фізики мають попит у всьому світі у таких галузях, як нанотехнології, цифрові та телекомунікаційні технології, IT, системи захисту інформації, космічні технології, біотехнології та медицина, робототехніка.

Освітні програми

В рамках спеціальності 105 – Прикладна фізика та наноматеріали відбувається підготовка за трьома освітніми програмами:

ОР Бакалавр:

 1. Прикладна фізика, наноелектроніка та комп’ютерні технології
 2. Електроніка та інформаційні технології в медицині
 3. Еконофізика

ОР Магістр:

Працевлаштування

Наші колишні студенти — це:

 • впроваджувачі високотехнологічних розробок в сучасну промисловість, розробляють програмне забезпечення для провідних ІТ-компаній (Apple, Motorola, HP, Cisco, Intel, Samsung, EPAM, GlobalLogic, IMECS, PG-Group, BMS-Consulting);
 • керівники та провідні співробітники науково-дослідних установ України та світу (інститути фізики, фізики напівпровідників, металофізики, проблем реєстрації інформації, фізіології НАН України, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Danmarks Tekniske Universitet, Temple University, Saint-Gobain Recherche, University of Sheffield;
 • провідні фахівці відомих науково-виробничих компаній (Melexis, Help-Micro, Vodafone, Ukrtelecom, Huawei, Bosh, VD MAIS).