Вступнику

Прийом до аспірантури та ад’юнктури у 2017 р.

2017 р.

Шаблони документів до вступу

Програми вступних іспитів

Аспіранту

Розклад занять для аспірантів першого року навчання

Перелік фахових видань

Навчальні плани

Анотації навчальних дисциплін

105 – прикладна фізика та наноматеріали

123 – комп’ютерна інженерія

172 – телекомунікації та радіотехніка

Шаблони документів

До захисту