Кафедра забезпечує навчальний процес для студентів факультету, які здобувають освіту за ОР «Бакалавр» та  ОР «Магістр» (спеціальність «Прикладна фізика та наноматеріали»). Викладачі кафедри проводять заняття з курсів фізики, які охоплюють фізику поверхні та фізику твердого тіла, мікро та наноелектроніку, основи квантової радіофізики, оптику анізотропних структур, комп’ютерний


Квфедра забезпечує навчальний процес для бакалаврів факультету ФРЕКС з усіх розділів математики та усіх розділів теоретичної фізики (Теоретична механіка, Електро-динаміка, Статистична фізика, Квантова механіка), а також з курсу «Ядерна фізика та основи астрофізики». Кафедра забезпечує навчання бакалаврів з різних розділів курсу «Програмування», а також забезпечує навчальний процес по деяким спеціальним розділам для магістрів ФРЕКС. Викладачі кафедри ведуть заняття з різних розділів вищої математики та програмування на фізичному факультету та в Інституті геології.

Фізична частина кафедри:

 • Особливості формування когерентних кореляційних процесів в квантових системах. Вплив когерентних корельованих станів на геологічні процеси та реалізації ядерних перетворень в фізичних та біологічниї об’єктах;
 • Особливосты генерації незатухаючих температурних хвиль та механізми їх дистанційного впливу на ядерно-фізичні процеси та біологічні об’єкти;
 • Багатокомпонентна дифузія за протікання хімічних реакцій. Часово-просторово-періодичні дифузійні ефекти. Нелінійна дифузія у сумішах зі змінним складом;
 • Теорія наномагнетизму;
 • Криволінійний мікромагнетизм;
 • Динамічні та термодинамічні властивості надтонких магнітних плівок.
 • Особливості взаємодії швидких протонів та електронів з кристалами в режимі каналювання та супутні радіаційні процеси;
 • Моделі стану та функції у складних біологічних системах. Методики аналізу стану складних біологічних систем. Методики інтроскопічного визначення характеристик біологічних систем.

Математична частина кафедри:

 • Методи оцінювання функціоналів від стаціонарних стохастичних процесів;
 • Теорія наближення функцій;
 • Використання ймовірністних методів в прикладних задачах.
 • Статистичне оцінювання за спостереженнями із сумішей. Моделі суміші зі змінними і сталими концентраціями.

Наукові та навчальні лабораторії або сектори: Науково-дослідний сектор “Лазерний зв’язок”.

Інноваційна діяльність, участь у наукових та освітніх проектах:

 • НДР № 22БФ052-01 “Дифузійні та електродинамічні явища у багатокомпонентних неоднорідних системах для медико-біологічних інформаційних технологій”;
 • НДР № 22БФ052-03 “Методи формування та використання когерентних та кореляційних процесів в атомно-ядерних, астрофізичних та біомолекулярних клітинних системах”;
 • Програма Erasmus+ (2021-2023) “Key Action 1 – Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility” між КНУ імені Тараса Шевченка та університетом м.Кріт (Греція).

Міжнародні зв’язки: Спільний проект «Нелокальні хіральні взаємодії в гофрованих магнітних нанооболонках» між КНУ імені Тараса Шевченка, університетом міста Киль, Інститутом іонно-променевої фізики і матеріалознавства, HZDR, Дрезден (обидва – Німеччина). Фінансується Німецьким науковим фондом (DFG). Термін дії проекту  2020-2023.

Сумісні наукові дослідження:

 • «Ядерні реакції при малій енергії» разом  з Національною лабораторією ядерних досліджень (INFN – Laboratori Nazionali di Frascati), Frascati,Італія.
 • «Криволінійний магнетизм» з Інститутом іонно-променевої фізики і матеріалознавства, HZDR, м. Дрезден, Німеччина, з інститутом фізики твердого тіла, IFW Дрезден, Німеччина, з політехнічним інститутом м. Карлсрує, Німеччина, з університетом м. Кіль, Німеччина, з Національною лабораторією Лос Аламоса, LANL, з Технічним університетом м. Вальпараїсо, Чилі, з університетом м. Базель, Швейцарія.
 • «Криволінійні рідкі кристали» з університетом Саленто, Італія і університетом м. Перуджіа, Італія.
 • “Динамічні та термодинамічні властивості надтонких магнітних плівок”. Співпраця з дослідницьким центром імені Гельмгольца (Німеччина).

Сайт кафедри…