Сектор центру автоматизації наукового експерименту радіофізичного факультету був створений у 1990 р. за ініціативи декана факультету, проф. О. В. Третяка. Це дозволило при дефіциті мікропроцесорної обчислювальної техніки створити умови для вивчення, розробки та впровадження у наукову роботу засобів автоматизації.

Першим начальником центру був призначений інженер кафедри фізики напівпровідників Ю. В. Бойко, який вже мав досвід розробки автоматизованих установок по дослідженню параметрів напівпровідників. Крім кількох інженерів, у складі сектору працювали студенти факультету. Ю. В. Бойком із співробітниками центру (В. Піндюра, С. Минисенко, Г. Кабалюк та інші) був створений лабораторний практикум з автоматизації наукового експерименту на базі «Систем обработки и управления» (СОУ-2) та автоматизованих комплексів «MERA-60», а потім на базі перших українських персональних електронно-обчислювальних машин «Нейрон». Більше половини кафедр факультету, а також створений при радіофізичному факультеті спецфакультет отримали можливість проводити заняття на сучасній базі.

У 1991 р. у секторі вперше в університеті було встановлено персональний комп’ютер, який був підключений до всесвітньої комп’ютерної мережі, що дозволило співробітникам радіофізичного, а потім і інших факультетів університету відкрити електронні поштові скриньки. Ю. В. Бойко разом з кількома ініціативними студентами (Р. Д. Синюк, А. І. Чередарчук) починає роботу по створенню локальної мережі факультету. Перша в університеті локальна мережа на радіофізичному факультеті об’єднувала 4 комп’ютери. Потім до цієї роботи залучились всі кафедри факультету і локальну мережу було створено.

Згодом, практикум з автоматизації експерименту з центру було перенесено на кафедру радіоелектроніки, на якій було відкрито нову спеціалізацію – «Автоматизація наукових досліджень». На той час аналогічні практикуми були створені і на інших кафедрах. Начальником сектору стає В. Й. Дерій. Основними напрямками діяльності центру стає забезпечення навчального процесу з програмування, комп’ютерної графіки, комп’ютерного моделювання, сучасних пакетів прикладних програм, тощо, а також підтримка локальної мережі факультету.

З 2002 р. начальником сектору працює доцент кафедри напівпровідникової електроніки А. Г. Шкавро. Основну увагу зосереджено на покращенні матеріально-технічної бази центру, впровадженні ліцензійного програмного забезпечення та розвитку локальної мережі факультету. В центрі працювало 3 комп’ютерних класи по 10 сучасних комп’ютерів та 9 терміналів. Проведено повну реконструкцію локальної мережі факультету, до якої підключено всі лабораторії та служби факультету (всього понад 250 комп’ютерів). Крім штатних співробітників (О. М. Петренко, О. М. Циба, Л. Є. Миронцова, І. О. Микитенко, Н. В. Жулябіна, І. В. Голубенко, В. М. Рудник, О. В. Зубченко) в центрі традиційно працює багато студентів. Студенти (Д. Бігуняк, Ю. Киргизов, С. Кипоть, С. Волчков, П. Євросинков, К. Слєпньов) допомагали і допомагають співробітникам сектору обслуговувати комп’ютерні класи, комп’ютери факультетських служб, локальну мережу факультету та беруть активну участь (В. Олійник, С. Бунак, В. Погорілий, В. Бізякин, О. Окоронко, А. Плахотник) в розробці та впровадженні автоматизованих наукових та лабораторних установок.

Починаючи з 2009 р. начальником сектору працює І. В. Голубенко. Співробітники центру забезпечують роботу комп’ютерної мережі в період приймальної комісії радіофізичного, філософського, історичного факультетів та Інституту високих технологій. З 2010 р. співробітники центру забезпечують віддалений доступ до електронної бази абітурієнтів та вступників до магістратури.