Кафедра проводить підготовку фахівців у межах спеціалізації «фізична електроніка».  Завідувач кафедри – доктор фіз.-мат. наук, професор Веклич Анатолій Миколайович. На кафедрі в рамках науково-дослідної лабораторії фізичної електроніки (зав. лаб. – ст. н. с. Телега В.М.) та сектору теорії та моделювання плазмових процесів (науковий керівник – проф. Анісімов І.О., зав. НДС – Юхименко В. В.) розгорнуто інтенсивну науково-дослідну роботу.


Завідувач кафедри – доктор фіз.-мат. наук, професор Веклич Анатолій Миколайович.

Кафедра проводить підготовку фахівців у межах спеціалізації «фізична електроніка»  за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями :

Сьогодні на кафедрі в рамках науково – дослідної лабораторії фізичної електроніки (зав. лаб.-ст. н. с. Телега В. М.) та сектору теорії та моделювання плазмових процесів (науковий керівник – проф. Анісімов І. О., зав. НДС – Юхименко В. В.) розгорнуто інтенсивну науково-дослідну роботу. Серед її основних напрямків можна назвати:

Останнім часом кафедра підтримує плідне співробітництво з провідними науковими закладами та університетами України:

Інститут теоретичної фізики ім. М.М., Боголюбова НАНУ, Інститут ядерних досліджень НАНУ, Інститут фізики НАНУ, Інститут космічних досліджень НАНУ та НКАУ, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАНУ, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАНУ, Інститут загальної енергетики НАНУ, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАНУ, Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАНУ, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ, Інститут радiофiзики i електронiки iм. О.Я.Усикова НАНУ, Інститут газу НАНУ, Інститут фундаментальних проблем високих технологій УАН, Інститут фармакології та токсикології НАМНУ, Національний університет біоресурсів і природокористування, Інститут фізики плазми та Інститут плазмової електроніки та нових методів прискорення Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут», фізико-технічний факультет та факультет радiофiзики, бiомедичної eлектронiки та комп’ютерних систем Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, фізичний факультет Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, фізичний, механіко-математичний та хімічний факультети Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Білорусії: Інститут тепломасообміну ім. Ликова НАНБ, Інститут атомної та молекулярної фізики НАНБ, Інститут фізики ім. Б.І.Степанова НАНБ, м. Мінськ.

Ізраїлю: Фізичний факультет Університету Техніон, м.Хайфа.

Мексики: Національний інститут астрофізики, оптики та електроніки, м. Мехіко.

Німеччини: Рурський університет, м. Бохум.

Нідерландів: Технічний університет м. Ейндховена.

Польщі: Інститут проточних машин АНП, м. Гданьськ.

Словаччини: Університет ім. Я. Коменського, м. Братислава.

Франції: Лабораторія фізики та хімії довкілля, м. Орлеан, Університет Париж-Південь XI, м. Орсей, Лабораторія плазми та перетворення енергії «LAPLACE» CNRS Університету Поля Сабатьє Тулузи-3 м. Тулуза.

Чехії: Технічний університет м. Брно, Університет ім. Масарика м. Брно, Університет Південної Богемії м. Чеське Будейовице.

Японії: Наґойський університет.

Співробітники кафедри постійно беруть участь у роботі національних та міжнародних наукових конференцій. Серед них, зокрема, міжнародна конференція «Фізика плазми та керованого термоядерного синтезу», міжнародні конференції з плазмової електроніки та нових методів прискорення (м. Харків), щорічні наукові конференції Інституту ядерних досліджень НАНУ (м. Київ), відкриті конференції молодих учених Київського університету з астрономії та фізики космосу, міжнародний молодіжний науковий форум з прикладної фізики (м. Дніпропетровськ, 2015 р.), симпозіуми з фізики розривних дуг (Чеська Республіка). В останні роки кафедра виступила одним з організаторів таких престижних міжнародних конференцій, як міжнародна конференція з фізики низькотемпературної плазми (Київ, 2003 р.), міжнародний конгрес з фізики плазми (Київ, 2006 р.), ІІІ Центральноєвропейський симпозіум з плазмохімії (Київ, 2009 р.), а також Міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики (з 2001 р.) та Міжнародної конференції «Електроніка та прикладна фізика» (Київ, з 2005 р.). Основні напрямки досліджень – плазмова та емісійна електроніка, сенсори, плазмохімія та інші. Кафедра забезпечує викладання ряду нормативних курсів.

Сайт кафедри…