Кафедра забезпечує навчальний процес для студентів факультету, які здобувають освіту за ОР «Бакалавр» та ОР «Магістр» (спеціальність «Прикладна фізика та наноматеріали»). Викладачі кафедри проводять заняття з курсів фізики, які охоплюють фізику поверхні та фізику твердого тіла, мікро та наноелектроніку, основи квантової радіофізики, оптику анізотропних структур, комп’ютерний експеримент.


Тематика наукової роботи викладачів кафедри.

  • Фізика поверхні. Для проведення експериментів використовується ціла низка сучасних експериментальних методик: електронна спектроскопія та мікроскопія, дифракція електронів низьких енергій, сканувальна зондова мікроскопія та мас-спектрометрія.
  • Лазерна поляриметрія. Дослідницькі поляриметричні установки (автоматизований Стокс- та Мюллер-поляриметр) за своїми характеристиками відповідають сучасним світовим аналогам.
  • Фемтофотоніка. Наукові дослідження, пов’язані зі взаємодією надкоротких (фемтосекундних) лазерних імпульсів з різними матеріалами. Дослідження проводяться у співпраці з Інститутом фізики НАНУ у відділі фотонних процесів.
  • Магнетронне напорошення тонких плівок для виготовлення електричних контактів при дослідженні феритових зразків та нановолокон у надсучасних технологіях наноелектроніки.

                   Наукові та навчальні лабораторії або сектори.

Навчальна лабораторія квантової радіофізики та наноелектроніки

Інноваційна діяльність, участь у наукових та освітніх проектах.

«Фізичні основи технологій створення електронно-емітуючих поверхонь з низькою роботою виходу та негативною електронною спорідненістю.»

Наукове співробітництво з провідними університетами:

University of Texas-Arlington, USA; Oakland University, Rochester, USA; Oklahoma State University, USA; Oregon State University, Corvallis, USA; Institute for High-Performance Microelectronics, Frankfurt-Oder, Germany; Justus Liebig University, Giessen, Germany; Ecole Polytechnique, Universite Paris—Saclay, France; Hubei University, Hubei, China

Стажування та робота у провідних науково-виробничих компаніях, що впроваджують високотехнологічні розробки в сучасну промисловість (Melexis, Help-Micro, Vodafone, Ukrtelecom, Huawei, Bosh, VD MAIS), Стажування та робота на підприємствах оборонного комплексу.

Сайт кафедри…