Рейтинг науково-педагогічних працівників

Рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників кафедр спрямоване на підвищення ефективності праці, моніторинг динаміки розвитку кафедр, стимулювання діяльності кафедр, підвищення якості надання освітніх послуг колективом факультету. Оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників кафедр здійснюється у вигляді рейтингу, місце в якому визначається за спадання значення узагальненої оцінки діяльності працівника – кількісного показника результатів якості роботи науково-педагогічного працівника факультету, що формається за підсумками календарного року за основними напрямками діяльності відповідно до виконання пунктів ліцензійні умови провадження освітньої діяльності.

Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедр за 2022 рік

Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедр за 2023 рік