1958 р.н., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри радіотехніки та радіоелектронних систем

Анісімов І.О., 1958 р.н., доктор фізико-математичних наук (2001, спеціальність – фізика плазми), професор (кафедра фізичної електроніки, 2003). У 1980 р. закінчив радіофізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. Працює на радіофізичному факультеті (з 2014 р. – факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем) з 1980 р. на посадах асистента (1980-1988), доцента (1989-2001), професора (2001-2002) кафедри радіоелектроніки (з 1996 – кафедри напівпровідникової електроніки), завідувача кафедри фізичної електроніки (2002-2007 та 2012-2015), декана (2007-2019), професора кафедри фізичної електроніки (2020), завідувача кафедри радіотехніки та радіоелектронних систем (з листопада 2020 дотепер).

Читає курси “Коливання і хвилі”, “Фізика плазми”, “Синергетика” та інші. Автор 40 навчально-методичних публікацій, серед яких підручники з грифом МОН України «Коливання та хвилі» (вид. 1 – Академпрес, К., 2003; вид. 2 – ВПЦ «Київський університет», К., 2009) і “Синергетика” (ВПЦ «Київський університет», К., 2014).

І.О.Анісімов – відомий фахівець у галузі плазмової електроніки. Є автором понад 450 наукових праць, у тому числі понад 150 статей, понад 300 доповідей на наукових конференціях. Має понад 70 публікацій у базі SCOPUS. Під його керівництвом захищені 6 кандидатських дисертацій, був консультантом 1 докторської дисертації.

За час його роботи на посаді декана на факультеті розпочато підготовку бакалаврів за спеціальностями “комп’ютерна інженерія” та “телекомунікації і радіотехніка”, відкрито магістерські програми за спеціальностями “медична фізика”, “комп’ютерні системи та мережі” та “радіоелектронні пристрої, системи та комплекси”. Набір на факультет (ОР “бакалавр”) зріс зі 125 до 170 осіб.

Член бюро наукової ради «Фізика плазми і плазмова електроніка» НАН України. Голова спеціалізованої ради на факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член спеціалізованої ради в Інституті фізики НАН України. Був головним редактором «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка», член редколегії журналів «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки», “Питання атомної науки і техніки. Фізика плазми”, “Известия вузов. Радиоэлектроника”. Член програмних комітетів ряду наукових конференцій з фізики плазми, прикладної фізики та електроніки, радіофізики. Був головою комісії Вченої ради університету з питань організації наукової роботи.

Голова журі Всеукраїнської та Київської міської учнівських олімпіад з фізики, заступник голови журі учнівських та студентських турнірів з фізики, був науковим керівником команди України на міжнародних олімпіадах школярів з фізики.

Був членом секції інформаційних та комунікаційних технологій Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. У 2016-2019 рр. був членом колегії МОН України. Голова експертної предметної (галузевої) комісії з фізики (середня освіта) та голова підкомісії з прикладної фізики науково-методичної ради МОН України. Член Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Відзнаки: Соросівський доцент (1995), відмінник освіти України (2002), Грамота Верховної Ради України (2008), заслужений діяч науки і техніки України (2009), премія ім. Н.Д.Моргуліса НАН України (2011, разом з В.В.Ільченком та О.Г.Федорусом), орден “За заслуги” ІІІ ступеня (2018), відзнака Вченої ради КНУ (2020).

Президент Українського фізичного товариства, голова правління Всеукраїнського об’єднання медичних фізиків та інженерів. Академік АН вищої школи України.

Автор кількох статей з історії архітектури м. Києва.