Основна задача кафедри електрофізики у навчальному процесі на факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем полягає у забезпеченні читання лекцій, проведення лабораторних робіт та семінарських занять із курсів загальної фізики для студентів, що навчаються за напрямами «Прикладна фізика та наноматеріали», «Комп’ютерна інженерія», «Телекомунікації та радіотехніка». Також  підготовка магістрів за Спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» спеціалізація «Прикладна оптика і магнетизм»

Завідувач кафедри – доктор фіз.-мат. наук, професор Савенков Сергій Миколайович.

Основні тематики наукової роботи:

 • Поляриметричні методи дослідження властивостей об’єктів різної природи.
 • Композитні функціональні матеріали на основі діелектриків і феритів для керування електромагнітним випромінюванням НВЧ оптичного діапазонів.
 • Флуктаційні процеси в напівпровідникових структурах.
 • Розробка нанокомпозитного матеріалу з властивостями екранування електромагнітного випромінювання в широкому діапазоні частот.

Студенти 1-3 курсів на протязі 5-ти семестрів закріплюють свої знання виконуючі п’ять фундаментальних навчальних практикумів кафедри:

 • Вимірювальний та механічний практикум
 • Коливання і хвилі та молекулярний практикум
 • Електричний практикум
 • Оптичний практикум
 • Атомний практикум

Міжнародні зв’язки:

 • Науково-дослідний центр “Юліх”, Юліх, Німеччина (Forschungszentrum “Juelich”, Juelich, Deutschland).
 • Faculty of Technology, University of Oulu, Oulu, Finland
 • Department of Physics and Mathematics and School of Pharmacy, University of Eastern Finland, Kuopio, Finland
 • Institute of Remote Sensing, University of Bremen, Germany
 • LPICM, Ecole Polytechnique, Palaiseau, France
 • Facultad de Educación, Universidad de Zaragoza, Spain
 • Department of Physics, Oklahoma State University, USA

Випускники кафедри електрофізики працюють закордоном в науково-дослідницьких університетах та центрах Німеччини, Голландії, Великобританії, Франції тощо. Інша частина випускників залишаються на кафедрі та отримують посади викладачів та наукових співробітників. Частина студентів працює над технічними завданнями конкурсних позабюджетних науково-дослідницьких робіт.

Ще більше інформаціі дивись на сторінці ккафедри ….