Основна задача кафедри електрофізики ФРЕКС у навчальному процесі на радіофізичному факультеті полягає у забезпеченні читання лекцій, проведення лабораторних робіт та семінарських занять із курсів загальної фізики для студентів, що навчаються за напрямами «Прикладна фізика», «Комп’ютерна інженерія», «Радіотехніка» та підготовка магістрів за спеціалізацією «Прикладна оптика і магнетизм».

Завідувач кафедри – доктор фіз.-мат. наук, професор Савенков Сергій Миколайович.

Основні тематики наукової роботи:

 • Шумові дослідження напівпровідникових структур, нанорозмірних напівпровідникових сенсорів біохімічних реакцій.
 • Дослідження нанокомпозитів на основі провідних полімерів та вуглецевих нанотрубок для електромагнітного екранування на частотах 1-67 ГГц.
 • Дослідження низькотемпературної провідності нанокомпозитів на основі провідних полімерів та вуглецевих нанотрубок.
 • Теоретичні і експериментальні дослідження взаємодії поляризованого електромагнітного випромінювання з об’єктами різної природи.

На кафедрі електрофізики та в Інституті фізики НАН України працює науково-дослідницька лабораторія «Оптична квантова електроніка». Студенти 1-3 курсів на протязі 6-х семестрів закріплюють свої знання виконуючі п’ять фундаментальних навчальних практикумів кафедри:

 • Вимірювальний та механічний практикум
 • Коливання і хвилі та молекулярний практикум
 • Електричний практикум
 • Оптичний практикум
 • Атомний практикум

Співробітники кафедри приймають участь у проекті Фонду фундаментальних досліджень «Електродинаміка структурованих нанокомпозитів, молекулярних та анізотропних середовищ для новітніх інформаційних та біофізичних технологій» (науковий керівник проф. Григорук Валерій Іванович).

Кафедра підтримує плідне співробітництво з Науково-дослідним центрами:

 • «Юлія», Німеччина за напрямком розробки високочутливих напівпровідникових нанорозмірних біосенсорів для медичного і біологічного застосувань.
 • Applied Optics and Polarimetry Group LPICM, Ecole polytechnique, Паприж, Франція.

Випускники кафедри електрофізики працюють закордоном в науково-дослідницьких університетах та центрах Німеччини, Голландії, Великобританії тощо. Інша частина випускників залишаються на кафедрі та отримують посади викладачів та наукових співробітників. Частина студентів працює над технічними завданнями конкурсних позабюджетних науково-дослідницьких робіт на оплатній основі.

Кафедра не має спеціалізації і забезпечує викладання базових курсів, зокрема, загальної фізики. Основні напрямки роботи – наноструктури, магнітооптика, спектроскопія.

Ще більше інформаціі дивись на сторінці ккафедри ….