Завідувач кафедри – доктор фіз.-мат. наук, професор Анісімов Ігор Олексійович.

Кафедра готує бакалаврів та магістрів за спеціальністю 172 «Електронні комунікації та радіотехніка» та забезпечує читання курсів радіоелектронного профілю для студентів інших спеціальностей нашого факультету та факультету комп’ютерних наук та кібернетики.

Тематика наукової роботи – обробка інформації, електронні комунікації; експлуатація та надійність радіоелектронної апаратури; плазмова електроніка, плазмові технології; оптичні волокна; тощо.

Наукові та навчальні лабораторії або сектори:

  • Навчальна лабораторія радіоелектроніки

Співробітники кафедри беруть участь к виконанні НДР «Фізичні основи технологічних застосувань низькотемпературної плазми» (спільно з кафедрою фізичної електроніки).

Кафедра підтримує наукові зв’язки з рядом закордонних установ (університет «Люблінська політехніка», м. Люблін, Польща, Інститут електроніки, м. Софія, Болгарія, Технічний університет, м. Брно, Чехія, університет Тулуза-3, м. Тулуза, Франція, тощо) та залучає їхніх фахівців до навчання студентів.

Кафедра залучає представників бізнесу та наукових установ (Телекомунікаційний оператор Lifecell, компанія “Радіонікс”, Державне підприємство “Науковий центр точного машинобудування”, Товариство з обмеженою відповідальністю “ВІАКОМ”, Інститут прикладних проблем фізики та біофізики НАН України, Інститут фізики НАН України, тощо) до організації навчального процесу та працевлаштування випускників.

Більше інформації…