Редакція освітньо-наукової програми «Прикладна фізика та наноматеріали» від 02.10.2023 року введена в дію наказом ректора університету від 11.10.2023 року № 766-32.

ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (РЕДАКЦІЯ 2023 РОКУ)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

CЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Для запитань, пропозицій та відгуків щодо програми

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Дисципліни вільного вибору студента

Блок «Нанофізика та наноелектроніка»

Блок «Оптичні та мікрохвильові інформаційні технології»

Блок «Плазмові технології та фізична електроніка»

Блок «Прикладна оптика та магнетизм»