Пропозиції зацікавлених сторін щодо розвитку цієї програми можна надсилати за адресою гаранта програми  m_kononov@knu.ua  та деканата rex@knu.ua