Редакція освітньо-наукової програми «Біомедична фізика, інженерія та інформатика» від 02.10.2023 року введена в дію наказом ректора університету від 11.10.2023 року № 766-32.

ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (РЕДАКЦІЯ 2023 РОКУ)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

CЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 • Біомедична інженерія
 • Додаткові розділи біофізики
 • Синергетика
 • Фізика екосфери
 • Фізика живих систем і біофізика
 • Фізика конденсованого середовища

Блок «Медичні пристрої та технології»

 • Імітаційне моделювання медичних приладів та систем
 • Комп`ютерна розробка лікарських препаратів
 • Медичне приладобудування
 • Медичні прилади
 • Технології лікувальних та діагностичних систем

Блок «Біомедична фізика та інформатика»