Загальна інформація

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Освітня програма: Електроніка та інформаційні технології в медицині

Рівень вищої освіти: бакалавр, навчання 4 роки

Навчаючись за цією освітньою програмою ви отримаєте:

 • вищу освіту з прикладної фізики, інженерії й електроніки;
 • спеціальну підготовку і відповідні технічні компетенції щодо застосування фізичних методів у медицині або телекомунікаційних технологій;
 • вміння надавати освітні, науково-технічні та клінічні послуги (фізичні методи діагностики, терапії, ядерної медицини);
 • професійну підготовку у галузі сучасних лазерних технологій;
 • спеціалізацію у сфері надвисокочастотних інформаційних та комунікаційних систем;
 • інженерну спеціалізацію у сфері мобільних, супутникових та оптичних систем зв’язку.

Умови вступу перераховані в університетських правилах, див. сторінки 37, 52 і 59. Необхідно мати сертифікати ЗНО з:

 1. фізики або іноземної мови (на вибір абітурієнта),
 2. математики,
 3. української мови та літератури.

Програма навчання

Студенти прослуховують фундаментальні лекційні та практичні курси з фізики, електроніки, електродинаміки та техніки НВЧ, сучасних мережевих і мультимедійних технологій, комп’ютерної фізики; та спеціалізація з медичної фізики або квантової радіофізики (лазерної техніки). Навчання на потоці спеціальності Прикладна фізика та наноматеріали (5 семестрів) та спеціалізація (3 семестри) за вибором студента на кафедрах медичної радіофізики або квантової радіофізики.

Кафедра медичної радіофізики готує фахівців-фізиків для забезпечення у медичних установах сучасних фізичних методів діагностики та лікування (всі види томографії, планування хірургічних і терапевтичних процедур, комп’ютерна реконструкція та обробка медичних зображень), а також для розробки нових методів медико-біологічних досліджень.

Кафедра квантової радіофізики готує фахівців у галузі телекомунікаційних технологій (мобільні, супутникові та волоконно-оптичні системи зв’язку), акустооптики, електроніки НВЧ, спін-хвильової електродинаміки (мікроскопія ближнього поля, інтегральна магнітооптика.

Після закінчення навчання на будь-якій із кафедр студенти отримують диплом бакалавра за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали. Охочі проходять військову підготовку офіцерів запасу на кафедрі Військового інституту. Випускники можуть продовжити навчання в магістратурі за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали або за одною зі споріднених спеціальностей (зокрема (Прикладна фізика, Радіофізика та електроніка, Біомедична фізика, Наноелектроніка та комп’ютерні технології, Еконофізика). Велика кількість випускників на конкурсній основі проходить наукове стажування або вступає до магістратури університетів Німеччини, Франції та інших країн.

Працевлаштування

Працевлаштування випускників: як медичні фізики у діагностичних та лікувальних закладах МОЗ із застосуванням складаного інтроскопічного та терапевтичного обладнання (прискорювачі, томографи, станції планування тощо), фахівці-експерти у представництвах міжнародних корпорацій з впровадження нових діагностичних, лікувальних медичних технологій, комплектування та постачання медичного обладнання, керівні та технічні спеціалісти у галузі систем зв’язку та комунікацій, в науково-технічних центрах медико-біологічного спрямування, ІТ галузі. Завдяки сучасній підготовці за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали майбутня робота не обмежується спеціалізацією освітньої програми.

Випускники кафедри медичної радіофізики та кафедри квантової радіофізики працюють:

 • у компаніях високотехнологічного напрямку діяльності – Materialise, Utel, Lifeсell, VD MAIS, EPAM, Romsat;
 • у лікувальних закладах – Клінічна Лікарня “Феофанія”, Медичний центр TomoClinic, діагностичний відділ Інституту нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМН України;
 • в університетах та науково-дослідних установах – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», Національний авіаційний університет, Вінницький національний технічний університет, Інститути фізики, теоретичної фізики, фізики напівпровідників, магнетизму, металофізики, проблем реєстрації інформації, фізіології НАН України, University of Sheffield, University of Rochester Medical Center, Lawrence Berkeley National Laboratory.