Загальна інформація

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Освітня програма: Прикладна фізика, наноелектроніка та комп’ютерні технології

Рівень вищої освіти: бакалавр, навчання 4 роки

Навчаючись за цією освітньою програмою ви отримаєте професійну підготовку та опануєте технічні навички у таких сферах:

 • комп’ютерна обробка інформації;
 • напівпровідникова та надпровідникова електроніка;
 • мікрохвильова електроніка;
 • фізика поверхні твердого тіла;
 • фізика плазми, плазмохімія;
 • екологічні застосування плазми;
 • розробка альтернативних джерел енергії;
 • сенсорика

Умови вступу перераховані в університетських правилах, див. сторінки 37, 52 і 59. Необхідно мати сертифікати ЗНО з:

 1. фізики або іноземної мови (на вибір абітурієнта),
 2. математики,
 3. української мови та літератури.

Програма навчання

Студенти прослуховують фундаментальні лекційні та практичні курси з фізики, вищої математики, інформаційних технологій, електроніки. Навчання на потоці спеціальності Прикладна фізика та наноматеріали (5 семестрів) та спеціалізація (3 семестри) за вибором студента на кафедрах нанофізики та наноелектроніки й фізичної електроніки.

Кафедра нанофізики та наноелектроніки готує фахівців-фізиків у галузі високотемпературної надпровідності, комп’ютерної обробки інформації, створення систем голографічного запису та відтворення інформації, техніки та електроніки НВЧ тощо.

Навчальна та наукова робота кафедри охоплює такі основні напрямки

 • фізика поверхні твердого тіла та електронна спектроскопія;
 • фізика магнітних явищ та приладів наноелектроніки;
 • оптична обробка інформації;
 • електроніка й техніка НВЧ і взаємодія НВЧ із речовиною.

Всі вони тісно пов’язані між собою і мають єдину мету – підготовку висококваліфікованих спеціалістів, обізнаних із сучасною мікроелектронною технологією та наявними методами досліджень, спроможних до практичного застосування цих методів для створення та експлуатації інформаційних систем оптичного і НВЧ діапазонів.

Кафедра фізичної електроніки готує фахівців-фізиків у галузі плазмової електроніки та вакуумної техніки, інтегральної та функціональної електроніки, техніки та електроніки НВЧ.

Студенти кафедри вивчають такі спеціальні курси:

 • прикладна фізика;
 • фізика вакууму та вакуумна електроніка;
 • фізична електроніка;
 • фізика плазми;
 • фізика поверхні;
 • сучасна статистична радіофізика;
 • інтегральна електроніка та обробка інформації;
 • комп’ютерний експеримент у фізичній електроніці.

Після закінчення навчання на будь-якій із кафедр студенти отримують диплом бакалавра за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали. Випускники можуть продовжити навчання в магістратурі за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали або за одною зі споріднених спеціальностей.

Працевлаштування

Працевлаштування випускників у провідних науково-виробничих компаніях, що впроваджують високотехнологічні розробки в сучасну промисловість (Melexis, Help-Micro, Vodafone, Ukrtelecom, Huawei, Bosh, VD MAIS), робота в науково-дослідних установах України та світу (інститути фізики, фізики напівпровідників, металофізики, проблем реєстрації інформації, фізіології НАН України, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Danmarks Tekniske Universitet, Temple University, Saint-Gobain Recherche, University of Sheffield).