Сфера діяльності фізика та фінанси!

Шлях кращих: 4 роки навчання – 2 дипломи бакалавра

(прикладна фізика, економіка)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

На факультеті радіофізики, електроніки і комп’ютерних систем (ФРЕКС) Київського національного університету імені Тараса Шевченка відкривається підготовка фахівців за новою освітньою програмою – «Еконофізика».

Еконофізика (Econophysics, Physical economics) – застосування методології теоретичної фізики для моделювання і дослідження економічних процесів. Базується на аналогії між рівняннями, що застосовуються в економіці, і рівняннями окремих фізичних процесів (гідродинаміка – «потік» грошей, температура – вартість, фазовий перехід – «обвал» ринку і т.д.). Потребує знання багатьох розділів прикладної математики, методологія застосування яких відпрацьовується на фізично зрозумілих прикладах.

Еконофізик отримує ґрунтовну підготовку в області аналітичних і числових розрахунків складних процесів, системного аналізу та моделювання разом із широкими знаннями в галузі економіки, що необхідні для ефективної роботи різних установ. Сучасна еконофізика потребує глибоких фундаментальних знань в галузі математики, фізики та програмування. Методологія застосування теоретичної бази у рамках навчальних курсів відпрацьовується на фізично зрозумілих прикладах.

Навчання за ОР «Бакалавр» відбувається на базі факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем (РЕКС) Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках спеціальності «Прикладна фізика». На відміну від інших освітніх напрямів даної спеціальності, еконофізика значно зменшує лабораторні роботи з фізики, замінивши їх дисциплінами від одних з найкращих викладачів економічного факультету.

Після закінчення 2 курсу студенти мають можливість за бажанням здобути другу вищу освіту шляхом паралельного навчання на економічному факультеті нашого Університету за спеціальною програмою підготовки бакалаврів з економіки. Для цього охочі складають відповідний кваліфікаційний іспит.

Ті, хто успішно завершить подвійну програму навчання, отримають два дипломи КНУ імені Тараса Шевченка за 4 роки навчання (перша вища освіта – «Бакалавр з прикладної фізики», очне навчання; друга вища освіта – «Бакалавр з економіки», очне навчання).

Подальше навчання може бути в магістратурі як технічного спрямування, так і на економічних спеціальностях в Україні та за кордоном. Випускники отримують універсальні знання й можуть працювати в банківському секторі, інвестиційних фондах, у галузі прикладної фізики, а також новітніх комбінованих напрямках, що швидко розвиваються. Наявність двох дипломів одного з кращих ВНЗ країни– неабияка перевага на ринку праці.

Для вступу на 1 курс ФРЕКС потрібні такі сертифікати з ЗНО:

 1. Українська мова та література;
 2. Математика;
 3. Фізика (або іноземна мова).

Базові дисципліни освітньої програми «Еконофізика»:

 1. Математичний цикл:
  • Математичний аналіз;
  • Загальна алгебра;
  • Диференціальні рівняння;
  • Методи математичної фізики;
  • Теорія ймовірностей;
  • Статистика;
  • Дискретна математика.
 2. Економічний цикл:
  • Макроекономіка;
  • Мікроекономіка;
  • Макроекономічна статистика;
  • Еконофізика;
  • Економіка підприємств;
  • Економікс (політична економіка);
  • Динаміка фондового ринку;
  • Інвестиційний аналіз;
  • Маркетинг.
 3. Фізичний цикл:
  • Механіка;
  • Електрика та магнетизм;
  • Оптика і спектроскопія;
  • Електродинаміка;
  • Квантова механіка;
  • Статистична фізика;
  • Ядерна фізика та астрофізика;
  • Коливання та хвилі.
 4. Програмування і радіоелектроніка:
  • Основи програмування;
  • Об’єктно-орієнтоване програмування;
  • Апаратне та програмне забезпечення;
  • Методи обробки даних;
  • Основи цифрового зв’язку;
  • Радіоелектроніка;
  • Мікропроцесори та мікроконтролери.
 5. Блок гуманітарних дисциплін.

Для консультацій звертайтеся за адресою: phys.finance@univ.net.ua