ОПП Еконофізика (сфера діяльності фізика та фінанси!)

Загальна інформація

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Освітня програма: Еконофізика

Метою програми є формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок, які дають можливість застосувати фізичні, математичні та комп’ютерні технології для досліджень фізичних об’єктів і систем, а також можливість застосування методології, розробленої для опису фізичних задач, для рішення проблем економіки. Поєднання підготовки фахівців з прикладної фізики із наданням знань та практичних навичок в галузі економіки, теоретичної фізики, математики та інформаційних технологій в контексті прикладного застосування, зокрема для розв’язання ними прикладних задач прогнозування.

Рівень вищої освіти: бакалавр, навчання 4 роки.

Еконофізика (Econophysics, Physical economics) – застосування методології теоретичної фізики для моделювання і дослідження економічних процесів. Базується на аналогії між рівняннями, що застосовуються в економіці, і рівняннями окремих фізичних процесів (гідродинаміка – «потік» грошей, температура – вартість, фазовий перехід – «обвал» ринку і т.д.). Потребує знання багатьох розділів прикладної математики, методологія застосування яких відпрацьовується на фізично зрозумілих прикладах.

Еконофізика отримує ґрунтовну підготовку в області аналітичних і числових розрахунків складних процесів, системного аналізу та моделювання разом із широкими знаннями в галузі економіки, що необхідні для ефективної роботи різних установ. Сучасна еконофізика потребує глибоких фундаментальних знань в галузі математики, фізики та програмування. Методологія застосування теоретичної бази у рамках навчальних курсів відпрацьовується на фізично зрозумілих прикладах.

Навчання за ОР «Бакалавр» відбувається на базі факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем (РЕКС) та економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Навчаючись за цією освітньою програмою, ви отримаєте знання:

  • математики (методологічне забезпечення розрахунків)
  • фізики (ідеологія використання моделей в умовах відсутності повного набору даних)
  • комп’ютерної техніки (програмування, захист інформації)
  • економіки (всі базові дисципліни, що необхідні для роботи в різних галузях економіки, електронної комерції, застосуванню/розробці криптовалюти тощо)

Працевлаштування

Фахівці-еконофізики потрібні для забезпечення складних розробок у фінансових установах (банках, інвестиційних фондах, тощо), де важливо ефективно аналізувати короткочасні і довготермінові тенденції ринкових подій

Більше інформації дививсь тут …

Для консультацій звертайтеся за адресою: phys.finance@univ.net.ua