Еконофізика, Econophysics, Physical economics – сучасний тренд розвитку наук. Перехрестя Прикладної фізики і Економіки. Вперше почав розвиватися в США 30 років тому.

Включає вивчення:
  • математики (методологічне забезпечення розрахунків),
  • фізики (ідеологія використання моделей в умовах відсутності повного набору даних),
  • комп’ютерної техніки (програмування, захист інформації),
  • економіки (всі базові дисципліни, що необхідні для роботи в різних галузях економіки, електронної комерції, застосуванню/розробці криптовалюти і т.д.);

Своїм виникненням зобов’язана використанню в наукоємних відгалуженнях економіки теоретичних розробок, що раніше призначались для рішення фізичних задач.

Як виявилось на практиці, для економічних розрахунків зручно використовувати певні аналогії з фізичними моделями (потік рідини ⇒ грошовий потік, флуктуації частинок ⇒ флуктуації курсу валют і т.д.), що дозволяє ефективно використовувати математичний апарат сучасної теоретичної фізики.

Програма підготовки носить міждисциплінарний характер і реалізується за рахунок спільної роботи двох факультетів:

– Факультету радіофізики, електроніки і комп’ютерних систем (математика, фізика, програмування) і

– Економічного ф-ту КНУШ (вивчення економічних дисциплін).

Велика увага приділяється вивченню сучасних комп’ютерних технологій (блокчейн, криптовалюти, безпека інтернет-розрахунків).

Схожі програми підготовки бакалаврів-еконофізиків пропонуються рядом європейських університетів (в тому числі, в Польщі), з якими планується реалізація академічних обмінів.

Фахівці-еконофізики потрібні для забезпечення складних розробок у фінансових установах (банках, інвестиційних фондах, тощо), де важливо ефективно аналізувати короткочасні і довготермінові тенденції ринкових подій.

Диплом бакалавра-еконофізика дозволяє продовжити навчання в магістратурі з економіки, або в магістратурі з прикладної фізики (вступ на однакових умовах).