Освітньо-професійна програма «Радіофізика та електроніка» на здобуття освітнього ступеню магіст за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали галузі знань 10 Природничі науки спрямована на розвиток у здобувачів вищої освіти професійних навичок дослідницької роботи у галузі прикладної фізики, на формування комплексу знань, умінь, які дають можливість застосувати фізичні, математичні та комп’ютерні технології на інноваційному рівні:

  • для розв’язання виробничих, наукових та прикладних задач радіофізики, електроніки з метою ефективного технологічного використання сучасних електронних систем;
  • для розробки фізичних основ функціонування нових приладів, обладнання;
  • для створення нових матеріалів, речовин, технологій.

У програмі поєднано вичення дисциплін з галузей фізичної електроніки, радіофізики, нанофізики і наноелектроніки та комп’ютерних технологій з метою підготовки фахівців, здатних проводити вимірювання та застосовувати радіофізичні методи для розв’язання актуальних прикладних задач та фундаментальних проблем взаємодії електромагнітного випромінювання з речовиною, фізичних і технологічних задач в електроніці, у системах різного частотного діапазону.

Випускникам, що успішно пройшли підсумкову атестацію, рішенням ЕК присвоюється кваліфікація «Магістр прикладної фізики та наноматеріалів» та професійна кваліфікація «Інженер-електронік». Випускники програми мають змогу (достатній професійний рівень) працевлаштування на інженерні робочі місця в різноманітних компаніях технологічного та науково-технічного профілю в галузі наноелектроніки, передачі та обробки радіосигналів, дистанційного зондування, постачання обладнання для радіофізичних інженерних систем та ІТ-технологій (включаючи промислове виробництво, організаційно-керівницькі ланки з розробки, виготовлення, обслуговування високотехнологічного електронного обладнання, вимірювальних і комунікаційних систем тощо). Випускники також мають право на здобуття освіти за третім (доктор філософії) рівнем вищої освіти.

ОПП “РАДІОФІЗИКА ТА ЕЛЕКТРОНІКА” редакція 2018 р.

ОПП “РАДІОФІЗИКА ТА ЕЛЕКТРОНІКА” редакція 2023 р.

Для запитань, пропозицій та відгуків щодо програми

Результати опитування студентів