ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (РЕДАКЦІЯ 2018 РОКУ)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ