Редакція освітньо-професійної програми «Радіофізика та електроніка» від 02.10.2023 року введена в дію наказом ректора університету від 11.10.2023 року № 766-32.

ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (РЕДАКЦІЯ 2023 РОКУ)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

CЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ