Редакція освітньо-професійної програми «Еконофізика» від 12.10.2020 року введена в дію наказом ректора університету від 20.10.2020 року № 661-32.

ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (РЕДАКЦІЯ 2020 РОКУ)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

CЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Для запитань, пропозицій та відгуків щодо програми

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Вибіркові ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Вибірковий блок 1 «Фізичні методи в економіці»
Вибірковий блок 2 «Теоретична радіофізика»