ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (РЕДАКЦІЯ 2020 РОКУ)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Вибіркові ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Вибірковий блок 1 «Фізичні методи в економіці»
Вибірковий блок 2 «Теоретична радіофізика»