Засідання міжкафедрального фахового семінару кафедри нанофізики та наноелектроніки

У понеділок, 28 вересня, о 14 год. 30 хв. в ауд. 42 відбудеться засідання міжкафедрального фахового семінару кафедри нанофізики та наноелектроніки.Порядок денний:
Обговорення дисертаційного дослідження аспіранта кафедри нанофізики та наноелектроніки факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка Данька Олександра Володимировича на тему: «Кероване формування та аналіз оптичних зображень у розупорядкованих середовищах», поданого на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» щодо його рекомендації до захисту у разовій спеціалізованій вченій раді.

Напишіть відгук