Юштін Костянтин Едуардович

1975 р. н., кандидат фізико-математичних наук, доцент

У 1998 році закінчив радіофізичний факультет Київ.ун-ту, 2001 асп- ру ун-ту. У Київ.ун-ті: 1999-2000 інж., 2000 – 07 асист., 2007 доц. каф. квантової радіофізики . 2006 захистив канд. дис. « Поляриметрія об’єктів з ізотропною деполяризацією» (наук. кер. доц. С.М. Савенков). Осн. напрями наук. досліджень – поляризація, автоматизація наук. досліджень, розробка систем документообігу, бази даних, сучасне програмне забезпечення, методика розробки програмного забезпечення.

Викладає нормат. курс «Об’єктно-орієнтовне програмування», спецкурси „Мультимедійні технології” для студентів каф. фізичної електроніки, „Операційні системи” для магістрів каф. фізичної електроніки, „Телекомунікаційні технології” для магістрів каф. напівпровідникової електроніки, „Комп’ют. моделювання” для магістрів каф. квантової радіофізики, «Розробка та впровадження інформаційних мереж» для магістрів та спеціалістів каф. програмного забезпечення автоматизованих систем факультету кібернетики, «Актуальні проблеми об’єктно-орієнтовного програмування» для магістрів та спеціалістів каф. програмного забезпечення автоматизованих систем факультету кібернетики, веде лабор. роботи циклів «Основи програмування», „Квантова радіофізика” та „Автоматизація наук. досліджень”. Має міжн. сертифікати пров. виробників програмного забезпечення.

Автор бл. 35 наук. та наук.-метод. праць, серед них 2 навч. посіб. Осн. праці: Новые поляризационные классы объектов с учетом изотропной деполяризации // Радиотехника, 2000. №116 (в соавт.); Peculiarities of depolarization of linearly polarized radiation by a layer of the anisotropic inhomogeneous medium // УФЖ, 2005. №3 (in co-authorship); Mueller-matrix model of an inhomogeneous, linear, birefringent medium: Single scattering case // Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer. 2007. Vol.106 (in co-authorship).