Цимбаревич В’ячеслав Іванович

1931 р. н., головний інженер

Після демобілізації в 1955 р. працював на каф. квантової радіофізики радіофізичного факультету Київ. ун-ту, який закінчив без відриву від виробництва (1970). Працював склодувом, фізиком-механіком, інж., старш. інж., зав. лаб. та гол. інж. кріогенного корпусу. За час роботи в ун-ті був відпов. виконавцем наук.-досл. робіт та оборонних госпдоговірних тем. Гол. напрямом діяльності було забезпечення навч. процесу та виконання наук.-досл. робіт. З цією метою постійно брав участь у вдосконаленні мат.-тех. бази, проектуванні, будівництві та вводі в експлуатацію кріогенного комплексу. Більше 15 років обирався чл. профкому ун-ту, був відпов. за організацію відпочинку студентів, співробіт. та викл. ун-ту в спорт.- оздоров. базах „Мрія” Обухівського р-ну Київ. обл., „Чайка” у Криму. В процесі роботи отримано численні авт. свідоцтва на винаходи, надруковано понад 10 наук. праць. Осн. праці: Устройство для получения защитных покрытий холодных катодов гелий-неонових лазеров// Авторское свидетельство СССР № 1738014 от 17.04.1990 г. (в соавт.); Способ и устройство для получения пленок// авторское свидетельство СССР №1750270 от 22.03.1992 г. (в соавт.); Магнетронний розпилюючий пристрій// Патент України № 5226 від 28.12.1994 р. (в соавт.); Деякі особливості вирощування і обробки залізо-ітриєвого гранату// Вісн. Київ. ун-ту, сер. Фізика. 1971. № 12 (у співавт.); Программное питание электропечей для выращивания железо-иттриевого граната// ЦНИИ „Электроника”. М., 1970. № 9 (25). (в соавт.)