Талалаєвський Віталій Михайлович

1937 р. н., кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

У 1966 році закінчив радіотехнічний ф-т КПІ. 1961-64 радіомеханік, 1965-66 мол. наук. співроб., 1966-71 старш. інж., 1971-2001 страш. наук. співроб. 1978 захистив канд. дис. «Собственное излучение ферритов в условиях сильной связи с электродинамической системой» (наук. кер. доц. М.І.Ляшенко). Займався вивченням власного випромінювання феритів, впливом на це випромінювання зв’язку феритів з електродинамічною системою. Досліджував температурні особливості власного випромінювання в умовах сильного зв’язку.

Вперше експерим. зареєстровано і вивчено власне випромінювання феритів в області існування доменної структури. Виявлено ефект „охолодження” магнонної системи, обумовлений кінцевим значенням швидкості передачі енергії від фононної системи до магнонної при інтенсивному випромінюванні останньої. Ці дослідження допомогли визначити шумові характеристики приладів надвисоких частот (НВЧ) і оптимізацію цих характеристик в конкретних приладах НВЧЕН. Крім того, досліджувались плівкові монокристали залізо-ітрієвого гранату (ЗІГ), які широко застосовуються в апаратурі НВЧЕН.

Досліджено вплив пружних деформацій на спін-хвильові характеристики магніто-статичних хвиль, які поширюються в плівках ЗІГ. Показано, що за допомогою пружних деформацій згінного типу можна керувати дисперсією поверхневих магніто-статичних хвиль, збуджених в плівках ЗІГ. Ці дослідження були спрямовані для вирішення важливої задачі термостабілізації магнітних характеристик феритових ліній передачі.

Було показано, що шляхом пружних деформацій можливо підвищити температурний коефіцієнт термостабілізації майже на порядок. Одержані дані дозволять більш надійно і широко застосовувати плівки ЗІГ в техніці надвисоких частот. Член. профкому ун-ту (1985 – 1995), гол. підкомісії ун-ту з установок ВЧ, УВЧ та НВЧ в рамках постійно діючої технічної комісії. З 2002 на пенсії. Автор понад 64 наук. праць, серед них 3 авт. свідоцтва на винаходи. Осн. праці: Затухание поверхностных магнитостатических волн в ферритовых пленках, импланттируемых ионами неона //УФЖ, 1986. Т.31. №11 (в соавт.); Упругие напряжения и поля наведенной кристаллографической анизотропии в пленках ЖИГ // Радиотехника и электроника, 1997. Т.42. №5 (в соавт.).