Серга Олександр Олександрович

1964 р. н., доктор фізико-математичних наук, доцент

У 1989 році закінчив Київ. ун-т. З 1989 працює в ун-ті на посадах: інж. учб. лаб., асист. 1996-99 навчався у докт-рі, 1999 – доц. каф. кріогенної та мікроелектроніки. 1995 захистив канд. дис. «Відлуння магнітостатичних хвиль в епітотоксіальних плівках феріту-гранату – ітрію» (наук. кер. доц. О.В.Тичинський), 2006 – докт. дис. « Параметрична взаємодія спінових хвиль та коливань з нестаціональною локальною накачкою». Напрям наук. досліджень – нелінійні нестаціонарні явища в магнітовпорядкованих речовинах. Вперше реалізував обернення хвильового фронту дипольних спінових хвиль та інверсію форми НВЧ спін-хвильових сигналів у трихвильовому параметричному процесі першого порядку. Вперше отримав підсилення солітонів огинаючої спінових хвиль. Вперше реалізував неадіабатичну параметричну взаємодію спінових хвиль з електромагнітною параметричною накачкою.

Вперше здійснив обернення релаксації імпульсів спінових хвиль методом вузькополосного параметричного підсилення. Вперше спостерігав порушення симетрії нелінійних солітоноподібних мод в кільцевому резонаторі. Підготував і читає лекц. курси: “Мобільні комунікаційні системи”, “Сучасні комунікаційні технології”, “Обробка сигналів нелінійними пристроями функціональної електроніки (фізика явищ та алгоритми)”. У 2000 нагороджений Грамотою Президії НАН України за серію робіт “Взаємодія лінійних та нелінійних спінових хвиль з локальною нестаціонарною накачкою”.

Автор понад 70 наук. робіт, 3 навч.-метод. праць. Осн. праці: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Техніка і електроніка НВЧ”. К., 2001 (у співавт.); Посібник до лабораторного практикуму з “Функціональної електроніки” для студентів радіофізичного факультету. Ч.I. К., 2000. Параметрическая генерация солитоноподобных импульсов спиновых волн в кольцевых резонаторах на основе ферромагнитных пленок // ЖЭТФ, 2006. Т.129. Вып. 3. (в соавт.); Эхо магнитостатических мод в пленках ЖИГ// Письма в ЖЭТФ, 1994. Т.59. Вып.6 ( в соавт.). Літ-ра: Радіофізичний факультет. 50 років: Довідник. К., 2002.