Рубан В’ячеслав Олександрович

1937 р. н., кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

У 1968 році закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Працював у Київ. ун-ті з 1968, очоливши технологічну групу з вирощування ферит-гранатів, якою керував протягом багатьох років, 1968-70 старш. інж., 1979- 86 мол. наук. співроб. каф. квантової радіофізики , 1986-93 старш. наук. співроб. каф. неорганічної хімії, 1993-2006 – старш. наук. співроб. каф. квантової радіофізики радіофізичного факультету.

У 1984 році захистив канд. дис. «Ферромагнетный резонанс и магнитооптические эффекты в легированных кристаллах» (наук. кер. – проф. Данилов В.В.). Проводив наук. дослідження в області створення монокристалічних феритових матеріалів на основі гранатів з новими керованими фізико-тех. параметрами для НВЧ техніки та інтегральної оптики, що дозволило розробити декілька ефективних способів звуження ширини ФМР у феритових елементах для НВЧ пристроїв, а також розробити технологію вирощування та обробки феритових плівок для отримання градієнтних шаруватих структур, що знайшли практичне використання в пристроях НВЧ техніки та інтегральної оптики.

Розробив технологію вирощування товстих гранатових плівок методом епітаксії. Проводив дослідження впливу різних хромоформів при високотемпературному твердофазному дифузійному легуванні монокристалів лейкосапфіру. Відзначений урядовими нагородами: медаль „В пам’ять 1500-річчя Києва”, „Ветеран праці”. Нагороджений нагрудним знаком „Відмінник винахідництва і раціоналізації 1985 року”. Нагороджений золотою та бронзовою медалями ВДНГ СРСР. Автор 90 наук. праць, в тому числі 29 авт. свідоцтв. Осн. праці: Вплив високотемпературного відпалювання на параметри магнітооптичних ферит-гранатів // Металлофизика и новейшие технологии, 1996. Т.18. № 9 (у співавт.); Спосіб забарвлення виробів з лейкосапфіру // Патентний відділ ун-ту (в співавт.); Спосіб обробки п’єзокерамічних виробів // Патентний відділ ун-ту ( у співавт.); Технологія легування іонних кристалів і кераміки // Виставка «Вузи України народному господарству» К., 1998. Жовт. ( у співавт.).