Рождественська Тетяна Вікторівна

1951 р. н., провідний інженер

У 1973 році закінчила радіофізичний факультет Київ. ун-ту, каф. нелінійної оптики. Після закінчення ун-ту працює інженером каф. нелінійної оптики. радіофізичного факультету. Займалась розробкою нових методів вимірювання частотних характеристик лінії підсилення лазера за рахунок доплерівського уширення; параметричним перетворенням оптичних частот в нелінійних кристалах; дослідженням інфрачервоної люмінесценції агрегатних центрів забарвлення в лужно-галоїдних кристалах методами параметричної спектроскопії тощо. Займалася впровадженням наук. досліджень у навч. процес. 1980 на базі наук. робіт був створений лабор. практикум “Фіз. основи лазерних приладів”, була кер. цього практикуму.

Роботи представлялись на Всесоюз. і Міжн. конференціях по “Когерентній і нелінійній оптиці”, “Фізиці лазерів”, школах-семінарах по спектроскопії молекул і кристалів. Має 2 авт. свідоцтва. Осн. праці: Измерение частотных характеристик допплеровски уширенной линии усиления лазера // Приборы и техника эксперимента, 1977. №2 (в соавт.); Кинетика спектра ИК люминисценции (1.00-1.6 мкм) центров окраски в кристаллах фторида лития // Оптика и спектроскопия, 1985. Т.58. В.4 (в соавт.); Исследование характеристик кристалла KTiОРО4 как преобразователя оптических частот // Известия АН СССР, сер. Физическая, 1988. Т.52. №3 (в соавт.).