Родіонова Тетяна Василівна

1953 р. н., кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

У 1975 закінчила радіофізичний факультет Київ. ун-ту, у 1986 закінчила спецф-т за спец. “Інтегральна та функціональна мікроелектронна техніка”Після закінчення працювала в НВО “Квант”, з 1978 – на каф. кріогенної та мікроелектроніки: старш. інж., мол. наук. співроб., наук., співроб, .старш. наук. співроб. (з 1991). Старш. наук. співроб. за спец. “Фізика напівпровідників та діелектриків”(2002). У 1988 захистила канд. дис. “Исследование строения и свойств поликристаллических пленок кремния и структур на их основе” (наук. кер. – проф. М.Г.Находкін).

Осн. наяпрм наук. діяльності пов’язаний з дослідженнями структури матеріалів методами просвічуючої електрон. мікроскопії, електронографiї та рентгенографiї. До найбільш важливих досягнень можно віднести: вивчення механiзмів структурних перетворень у нелегованих полiкремнiйових плiвках при вiдпалюваннi; дослідження характеристик вторинного росту зерен в плівках при вiдпалюваннi; встановлення наявності щільно пакованої гексагональної модифікації кремнію, аналіз процесів двійникування в плівках полікремнію.

Проводить лаб. роботи з курсу “Фіз. мiкроелектронiка”. Під її кер. виконана велика кількість курсових та дипломних робіт. Відп. секретар “Вiсника Київського унiверситету. Серія радіофізика та електроніка”, є чл. редколегії “Вiсника Київського унiверситету. Серія фізико-математичні науки”. До 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка нагороджена Подякою Київського міського голови та Грамотою ректора КНУ імені Тараса Шевченка. Осн.праці: Formation of different types of polysilicon film structures and their grain growth under annealing // Phys. Stat. Sol.(a), 1991.V. 123, ¹ 2 (in co-athorship); Interface analysis in polysilicon thin films and poly-Si/SiO2 systems // Surface and Interface Analysis (SIA), 1992. V.18 (in co-athorship); The mechanism of secondary grain growth in polysilicon films // J. Cryst. Growth, 1997. V. 171, ¹ 1-2, (in co-athorship); Phase modifications in polysilicon films with fibrous and dendritic structure // Phase modifications in polysilicon films with fibrous and dendritic structure. (in co-athorship). Літ-ра: Радіофізичний факультет. 50 років: Довідник. К., 2002.