Прокопенко Олександр Володимирович

1979 р. н., доктор фізико-математичних наук, професор

2002 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 2005: асист. каф. електрофізики радіофізичного факультету; 2005 асист., 2008 доц. каф. кріогенної та мікроелектроніки, 2007 – заст.. декана рафдофізичного ф-ту з міжнарод. співробітництва. Область наук. інтересів – електродинаміка НВЧ, фізика магнітних явищ, нанофізика, обчисл. фізика. Створено теорію нового класу мікрохвильових резонаторів на поверхневій електромагнітній хвилі (РПХ). Одержані умови максимуму власної добротності РПХ і проаналізовано умови розрідження спектру його власних коливань.

Розроблено теорію мікрохвильових фільтрів та надпровідних приладів з джозефсонівськими контактами на основі РПХ. Розроблено новий метод вимірювання показника заломлення діелектричних матеріалів в діапазоні НВЧЕН. Створено теорію фазової синхронізації магнітних наноконтактів (МНК) з урахуванням часового запізнення сигналу. Досліджено вплив технологічного розкиду параметрів на синхронізацію систем з багатьма МНК. 2008 секретар спец. вчен. ради Д 26.001.31 радіофізичного ф-ту. Розробив 4 нових лекц. курси, створив 1 лабор. практикум (8 робіт), суттєво модернізував та розвинув ще 3 лабор. практикуми (4 нових роботи). Лауреат Премії КМ України в галузі науки і техніки для молодих вчених (2004).

Автор 1 навч. посіб., 4 навч.-метод. розробок, більше 100 наук. праць. Осн. праці: The Josephson Junction Excitation System in a Surface Wave Resonator // Ukrainian Journal of Physics, 2002. Vol. 47. № 6 (in co-authorship); Rarefaction of the natural oscillation spectrum of a surface wave resonator // Radio electronics and communications systems, 2004. Vol. 47. № 1 (in co-authorship); Microwave detection using Josephson junction arrays integrated in a resonator // Physica Status Solidi, 2005. Vol. 2. № 5 (in co-authorship); The Effect of the External Magnetic Field on the Current-Voltage Characteristic of HTS Josephson Junction Arrays // Journal of Low Temperature Physics, 2005. Vol. 139/ № 1/2 (in co-authorship); Correlation receiver of below-noise pulsed signals based on parametric interactions of spin waves in magnetic films // Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 321, Issue 20, 2009, P.3498-3501 (in co-authorship).