1978 р. н., кандидат фізико-математичних наук, доцент

2000 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 2000-2006 – інженер, 2006 – мол. наук. співроб., 2009 – асистент,  а з 2016 – доцент каф. квантової радіофізики. Захистив канд. дис. « Взаємодія поляризованого електромагнітного випромінювання з однорідними анізотропними середовищами» (наук. кер. доц. С.М.Савенков) (2005). Осн. напрями наук. досліджень – лазерна Стокс-, Мюллер-поляриметрія анізотропних середовищ, автомат. поляриметричних досліджень. Бере участь у проведенні, модернізації та створенні нових лабор. робіт з курсів „Методи дослідження квантової радіофізики”, „ЕОМ-експеримент та машинна обробка інформації”.

У співавторстві з кол. лаб. лазерної поляриметрії розробив оптимальну схему експеримент. визначення анізотропних характеристик однорідних середовищ при їх зондуванні лінійно поляризованим випромінюванням. Отримав аналітичний вигляд ряду часткових розв’язків оберненої задачі Мюллер-поляриметрії для однорідних анізотропних середовищ.

Автор більше 60 наук. праць. Осн. праці: Generalized matrix equivalence theorem for polarization theory // 2006, PHYSICAL REVIEW E, Vol. 74 (co-author); Incomplete active polarimetry: Measurement of the block-diagonal scattering matrix // 2011, Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, Vol. 112, Iss. 11 (co-author); Особенности решения обратной задачи поляриметрии на основе обобщенной теоремы эквивалентности // 2015, Журнал прикладной спектроскопии, Т. 82, № 5 (в соавт.); Calibration model of polarimeters on board the Aerosol-UA space mission // 2019. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, Vol. 229