1958 р. н., кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник декана з навчальної роботи

1981 закінчив каф. квантової радіофізики радіофізичного факультету. З 1983 працює на каф. наук. співроб., асист., 1998 – доц., 1993-2007 – заст. декана радіофізичного факультету по роботі зі студентами та із міжн. зв’язків. З 2007 – заст. декана з навч. роботи. Захистив канд. дис. „Магнітостатичні коливання та хвилі в активних та пасивних ферит-парамагнітних структурах” (наук. кер. проф. В.В.Данилов) (1989). Осн. напрями наук. досліджень – спін-хвильова електродинаміка і електроніка, мікрохвильові та квантові властивості багатошарових феритових структур, створення мультимедійних навч. курсів та електрон. бібліотек, методи комп. електродинаміки, дослідження метаматеріалів. Детально розглянуто релаксаційні процеси в епітаксійних гранатових плівках, запропоновано нову епітаксійну структуру на діамагнітній підкладці, проаналізовано параметри мазеру нового типу на магнітостатичних хвилях.

Підготував та впровадив лекц. курси “Функціональна електроніка”, “Спін-хвильова електродинаміка”, “Вибрані розділи квантової радіофізики” (англ. мовою), “Методологія наук. творчості”, відповідні лабор. цикли. Кер. авт. колективу (разом з В.В.Даниловим, І.В.Зависляком) першого в Україні мультимедійного навч. курсу „Спін-хвильова електродинаміка та електроніка” (2001), за який був відзначений Премією імені Тараса Шевченка (2002). З 1985 є Гол. Організаційного Комітету свят “Дня Радіофізика” (7 травня) та “Дня Зимового Протистояння” (7 грудня); художній дир. сторінок Київ. ун-ту та радіофізичного ф-ту в комп. мережі INTERNET. Є організатором та Президентом Благодійного Фонду “Радіофізик”. З 2001 – заст. Гол. Орг. комітету Міжн. конференцій з прикладної фізики.

Автор понад 80 наук. праць. Осн. праці: Магнитостатические волны в феррит-парамагнитных структурах // Радиотехника и электроника, 1993. Т.38. №7 (в соавт.); Квантовое усиление магнитостатических волн в феррит-парамагнитных структурах // ЖТФ, 1993. Т.60. № 9 (в соавт.); Температурные зависимости порога параметрического возбуждения и параметра релаксации спиновых волн в гранатовых структурах // ФНТ, 1996. Т.22. №9 (в соавт.); Экспериментальное исследование эффекта квантового усиления магнитостатических волн в феррит-парамагнитных структурах // Письма в ЖТФ, 2002. Т.28. № 9 (в соавт.); Планарный ТЕМ фильтр с кольцевым резонатором // Известия вузов. Радиоэлектроника, 2006. № 12 (в соавт.); Спін-хвильова електродинаміка та електроніка. Мультимедійний навч. курс, 2001 (у співавт.); Акустоелектроніка: Мультимедійний навч. курс, 2001 (у співавт.); Презентаційно-довід. вид. до 50-річчя радіофізичний факультету (2002).