Микитюк Віталій Іванович

1937 р. н., кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

1963 закінчив Київ. ун-т, каф. квантової радіофізики. Захистив канд. дис. «Дифракція лазерного випромінювання на регулярних доменних структурах» (1981). З 1968 – співроб. каф., 1972 – старш. наук. співроб. каф. квантової радіофізики. Осн. напрями наук. досліджень – поширення, дифракція та взаємодія електромагнітних хвиль з середовищем. Мав пріоритетні результати дослідів з дифракції лазерного випромінювання на спінових хвилях та доменних структурах у феритах-гранатах ітрію. Опублікував понад 40 наук.праць.

Осн. праці: Дослідження спінових хвиль за допомогою лазерного випромінювання // Вісник Київ. ун-ту. Фізика, 1971. 12 (у співав.); Взаимодействие лазерного излучения с иттриевым ферритом-гранатом при параметрическом возбуждении спиновых волн // Письма в ЖЭТФ, 1970. 11 (в соавт.); Исследование доменной структуры иттриевого феррита-граната с помощью лазерного излучения // ФТТ, 1971. 13. 6 (в соавт.); Дифракционная расходимость оптической волны в объеме решетки из регулярных областей двупреломления прозрачного кристалла // Оптика и спектроскопия, 1980. 48. 2; Фазочастотні співвідношення ізонормальних оптичних хвиль в плівці ферриту-гранату при наявності магнітостатичних хвиль // Вісник Київ. ун-ту. Серія фіз.-мат. науки, 1994 (у співавт.).