1939 р. н., доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений діяч науки й техніки України

У 1962 закінчив каф. квантової радіофізики Київ. ун-ту, з того ж року почав працювати на радіофізичному факультеті, обіймаючи посаду мол. наук. співроб. З 1967 працював на посадах доц. (каф. квантової радіофізики), а потім – проф. 1992 – 2002 – декан радіофізичного факультету, 1998 – 2004 очолював каф. кріогенної та мікроелектроніки. Захистив 1967 канд. дис. “Эффекты насыщения при умножении частот в ферритах” (наук. кер. –проф. І.А.Дерюгін), 1977 – докт. дис. “Нелинейные свойства ферритов в полях СВЧ”. Викладав курси: “Теорія коливань”, “Молекул. і статист. фізика”, “Нелінійна радіофізика”, “Радіоелектроніка”, “Кріогенна електроніка”, “Електроніка НВЧ”.

Організував практикуми з електроніки й техніки НВЧ, кріогенної електроніки і фізики і техніки низьких температур. Наук. інтереси пов’язані з дослідженням нелінійних властивостей твердих тіл на НВЧ. Він створив наук. школу з досліджень НВЧ властивостей магнітних кристалів. Вперше спостерігав багатоквантові процеси у феритах, бозе-конденсацію магнонів, обернення хвильового фронту магнітостатичних хвиль. Створено низку магнітних приладів НВЧ, розроблено нові феромагнітні матеріали, потенціал яких перевищує світовий рівень. Декілька останніх років плідно займається вивченням НВЧ властивостей високотемпературних надпровідників.

Під його керівництвом на базі плівок високотемпературних надпровідників вперше в Україні було створено приймальний пристрій восьмиміліметрового діапазону довжин хвиль.Серед учнів – 3 д-ри і 18 кандидат фізико-математичних наук. Заслужений діяч науки й техніки України (1999). Нагороджений премією НАН України імені І.Пулюя в галузі експерим. фізики за цикл робіт “Обернення хвильового фронту і фазове спряження спінових хвиль і коливань”(2004).

Приймав участь у створенні і був першим Головою Ради Фонду Фундам. досліджень Держ. Комітету з науки і технологій України, головою вчен. ради по захисту канд. і докт. дис., членом Бюро секції ”Спінхвилева електроніка” Ради “Фізичної електроніки” РАІ, вчен. Фахової Ради з природничих наук МОН України. Автор понад 300 наук. праць, учбов. посіб., 3 монографій, одна з яких “Magnetization Oscillations and Waves” видана в США (1996). Осн. праці: Твердотельные СВЧ фильтры. К., 1977 (в соавт.); Охлаждаемые электронные приборы. К., 1980; Методические указания к лабораторным работам по курсу “Элекроника СВЧ”. К., 1984 (в соавт.); Магнитные колебания и волны. М., 1994 (в соавт.); Magnetization Oscilation and Wave CRC. N.Y.; London; Tokyo, 1996 ( in co-authorship); Кріогенна електроніка. К., 2003; Bose-Enstein conden-sation of magnons: direct observation at room temperature //Nature, 2006. V443128. Літ-ра: Eastern Economics, 2000.V.7. N9 (321). March 27; Зеркало недели. 2000. №14(287), 8 апр.; Радіофізичний факультет. 50 років: Довідник. К., 2002.