Лісняк Віктор Савич1936 р. н., кандидат фізико-математичних наук, доцент

1960 закінчив фіз.-мат. ф-т Запорізьк. держ. пед. ін-ту, 1965 – асп-ру каф. геометрії механіко-математичного факультету Київ. ун-ту. 1960-63 – вчитель мат. Червоноармійської сш (тепер м. Вільнянськ Запорізьк. обл.). З 1965 – на каф. математики та математичної фізики, каф. геометрії Київ. ун-ту – асист., 1971 – старш. викл., 1980 – доц. Захистив канд. дис. «Некоторые вопросы дифференциальной геометрии соответствий» (1970). Осн. напрями наук. діяльності: інваріантне дослідж. (переважно асоційованих з рухомим суцільним середовищем) полів фундаментальних об’єктів (зокрема векторних та тензорних полів), систем (у т.ч. неголономних) многовидів та змінних многовидів, занурених в однорідні простори. Складено замкнені системи відповідних диференціальних рівнянь, побудовано й належно проінтерпретовано повні системи диференціальних інваріантів ряду многовидів і виведено обчислювальні формули для них. Досліджено тривимірний ріманів простір, породжений полем тензору інерції. Введено строгі геометричні означення неголономного многовиду, неголономної групи перетворень, неголономного відображення; аналітичних точок і дій з ними. Складено й фізично витлумачено вихідні системи диференціальних рівнянь ряду векторних і тензорних полів, а разом з Г.С.Польщею – проективних розподілів Узагальнено класичні формули Ейлера розподілу швидкостей і прискорень на випадок змінних полів у рухомому суцільному середовищі.

Читав лекц. курси та практ. заняття з нормат. курсів: «Теорія імовірностей та мат. статистика», «Аналітична геометрія та лінійна алгебра», «Теорія груп», «Диференціальна геометрія», «Тензорний аналіз», «Лінійне програмування», «Методи мат. фізики», «Елементарна математика», «Методи дослідження операцій», «Вища математика», «Методика викладання математики», «Диференціальні рівняння», «Чисельні методи». Викладав спецкурси: «Геометрія векторного поля», «Диференційовні многовиди», «Інтегральна геометрія», «Групи неперервних перетворень» (для студентів мех.-мат. ф-ту), «Додаткові розділи вищої математики».

Осн. роботу в різні роки поєднував з викладанням мат курсів у Запорізьк. машинобудівному ін-ті, Львівському та Київ. торгівельно–економ. ін-тах, Київ. пед. ін-ті, Київ. ін-ті нар. госп-ва, Спецфакультеті з підвищення кваліфікації інженерів, ВІ Київ. ун-ту. 1998 – Соросівський доц. Член президії профкому Київ. ун-ту (1971-76), метод. комісії радіофізичного ф-ту (1981-97), член групи аналізу радіофізичного ф-ту (з 78). Вчен. секретар каф. (1967-70), секретар наук. та наук.-метод. семінару каф. (1971-92). Автор 270 наук. і наук.-метод. праць, серед яких 8 текстів лекцій, 14 навч. посіб. Осн. праці: Аналітична геометрія та лінійна алгебра. Навч. посіб. К., 1992; Теорія імовірностей та математична статистика. Навч. посіб. К., 1994; Вища математика. Навч. посіб. К., 1997; Лекції з теорії імовірності. Навч. посіб. К., 2001; Прикладна математика. Навч. посіб. К., 2002. Літ-ра: Математика в СССР, 1958-1967. Т. 2. Библиография. М., 1969; Радіофізичний факультет. 50 років: Довідник. К, 2002. Радіофізичний факультет: 55 років – Довідник (з мультимедійним компакт-диском). К., 2007.