1Куц Петро Сергійович928 р. н., кандидат фізико-математичних наук, доцент

Закінчив 1958 радіофізичний факультет Київ. ун-ту. 1967 захистив канд. дис. «Особенности взаимодействия феррита с излучением СВЧ при динамическом намагничивании» (наук. кер. – І.А.Дерюгин, В.Л.Стрижевский). Після ВВВ протягом 6 років (1946-1952) служив в Рад. Армії. Після демобілізації в 1952-54 працював радіотехніком на каф. радіофізики, навчався. З 1958 – зав. лаб., асист., старш. виклад., 1969 – доц., старш. наук. співроб. Осн. напрями наук. діяльності: радіоспектроскопія пари та феромагнетиків, фотомагнетизм та магнітооптика. Досліджував ефекти, що пов’язані із взаємодією магнітної та електричної підсистем твердого тіла. Ним відкрито ряд нових фотомагнітних явищ у ферит-гранатах. На базі досліджуваних ефектів реалізовано нові техн. рішення, наприклад, вперше здійснено поляризаційно залежний фотомагнітний запис інформації. Читав лекц. курси: „Радіолокація”, „Радіотехніка”, „Електрика і магнетизм”, „Електродинаміка резонаторів та хвилеводів”, „Техніка радіоспектроскопії”, „Техніка надвисоких частот”.

Брав участь у становленні радіофізичного факультету, проводив активну виховну роботу серед студентів. Протягом 28 р. поспіль (рекорд ун-ту!) працював заст. декана з навч.-вих. роботи (заст. 4-х деканів, які змінилися за цей час). Був людиною принциповою і вимогливою як до себе, так і до інших, користувався заслуж. авторитетом. Співробітники й студенти багатьох поколінь щиро поважали й любили його. Заслужений працівник ВШ України. Осн. праці: Форма линии ФМР монокристаллов иттриевого феррит-граната при разных температурах // Исследование энергетического спектра электронов в металлах. Сб. К., 1965 (в соавт.); Удостоверение Комитета по делам изобретений и открытий СССР №41000 с приоритетом 30.ХІ.1963 (в соавт.); Sov.Techn. Phys.(USA) 10. – 546. 1965 ( in co -authership); Вирощування феритових монокристалів типу гранат // Науковий щорічник КДУ, 1960 (у співавт.); И.А. Дерюгин, В.Л. Стрижевский, П.С. Куц // ФТФ, 1965. 35, 543.