Коваленко Андрій Віленович1965 р. н., кандидат фізико-математичних наук, асистент

Закінчив 1987 радіофізичний факультет Київ. ун-ту за спеціалізацією “Кріогенна та мікроелектроніка”. У Київ. ун-ті працював на посадах мол. наук. співроб., наук. співроб. лаб. оптичної обробки інформації радіофізичного факультету. З 2000 – асист. каф. кріогенної та мікроелектроніки. Основні наук. інтереси: поляризаційні явища кореляційної оптики, оптичні фазові вимірювання, некоректні обернені задачі статистичної оптики, обробка сигналів та зображень.

Викладає курс “Статист. радіофізика”, веде наук. семінар студентів 4 та 5 курсів, а також ряд практикумів. Приймав участь в організації та модернізації лабораторних практикумів “Методи обробки сигналів”, “Статист. радіофізика”, “Квантова радіофізика”. Автор бл. 40 наук. праць. Осн. праці: Статистические характеристики флуктуаций диэлектрической проницаемости в планарном диэлектрическом волноводе //УФЖ, 1991.Т.36 (в соавт.); Деполяризация неоднородно поляризованного излучения случайным фазовым диффузором // Оптика и спектроскопия, 1992. Т. 72 ( в соавт.); Refraction mapping of translucent objects with Shack-Hartmann sensor // Proceedings SPIE, 1998. Vol. 3548 ( in co-athorship); Оптимальное восстановление сигнала по набору линейных измерений // Известия вузов. Радиоэлектроника, 2004. № 7 ( в соавт.); Radiation losses in optical nanofibers with random rough surface // Optics Express, 2008. Vol. 16, Issue 8( in co-athorship).