1Костенко Віктор Іванович949 р. н., кандидат фізико-математичних наук, головний інженер

Закінчив 1976 радіофізичний факультет Київ. ун-ту. З 1970 працює у Київ. ун-ті: інженер., 1979 – мол. наук. співроб., 1985 – наук. співроб. каф. квантової радіофізики, 1999 – гол. інженер, кер. кріогенного комплексу. Напрями наук. досліджень: техніка надвисоких частот, радіоспектроскопія, фізика магнітних явищ, низькотемпературні дослідження надпровідної магнітної левітації. Експерим. дослідив спектри ФМР одновісних кристалів у стані з доменною структурою та при насиченні. Розробив методику створення і контролю наперед заданої доменної структури у тонких шарах гексаферитів. Створив експерим. базу, що дозволяє проводити вимірювання в широкому діапазоні частот та магнітних полів. На базі досліджених ефектів реалізував нові тех. рішення: НВЧ-резонатор та двочастотний НВЧ-резонатор. Стояв біля витоків створення НДЦ «Відгук», проводив наук.-досл. та госпрозрахункові роботи, пов’язані зі взаємодією нізькоінтенсивного НВЧ випромінювання з живими структурами. Результати досліджень застосовуються в мед. практиці.

Разом з творчим колективом розробив і створив експерим. установку для проведення експерим. досліджень магнітосилового феномену «магнітна потенційна яма». Бере участь в розробці та впровадженні Держ. цільової програми «Дослідження концепції магнітолевітуючого транспорту та розробка на цій основі конструкції досл. зразка транспортного засобу» та у проекті Держ. фонду фундамент. досліджень «Розробка та виготовлення міліметрового радара для транспортних засобів». Автор бл. 60 наук. праць, в т.ч. 5 авт. свідоцтв. Осн. праці: Magnetostatic modes in a thin uniaxial platelet with bubble lattice at normal magnetization // Phys. stat. sol. (a), 1991. Vol.128; Ферромагнитный резонанс в эпитаксиальных пленках одноосных бариевых гексаферритов //ЖТФ, 2005. Т.75. №4; НВЧ резонатор //Патент №77205. Україна. МКИ Н01Р 1/20. Бюлетень №11. Magnetostatic waves in a thin uniaxial platelet with stripe domains magnetized along the easy axis //Phys. Stat. Sol. (b), 1992. Vol.170. №2; Феромагнітний резонанс в алюмозаміщених плівках гексафериту барію // УФЖ, 2005. Т.50. №3; Спосіб хвильової терапії // Патент №21284. Україна. A61N5/02. Бюлетень №1.